2021:06/Avfall Sveriges deponihandbok 3.0 Reviderad handbok för deponering – en del av morgondagens avfallshantering

  • Författare: Martijn van Praagh, Lars Gardfors, Sofia Maghder, Felicia Rådne och Erika Heander AFRY Infrastructure AB
  • Pris: 300

Avfall Sveriges deponihandbok är en vägledning för arbetet på en deponi samt för att arbeta med deponering. Handboken omfattar lagstiftning, tekniska förutsättningar och praktiskt förfarande vid deponering. Arbetet med en handbok påbörjades för många år sedan av Jan Hult, RVF/Avfall Sverige. Deponihandboken har funnits i sin nuvarande form sedan 1996. Senaste revidering av deponihandboken gjordes år 2012. Inför denna utgåva har en ordentlig översyn gjorts av Martijn van Praagh (uppdragsledare), Lars Gardfors (huvudhandläggare), Sofia Maghder (deponitäckning), Felicia Rådne (arbetsmiljö) och Erika Heander (deponiteknik), samtliga vid AFRY Infrastructure AB.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Avfall Sveriges deponihandbok är en vägledning för arbetet på en deponi samt för att arbeta med deponering. Handboken omfattar lagstiftning, tekniska förutsättningar och praktiskt förfarande vid deponering. Arbetet med en handbok påbörjades för många år sedan av Jan Hult, RVF/Avfall Sverige. Deponihandboken har funnits i sin nuvarande form sedan 1996. Senaste revidering av deponihandboken gjordes år 2012. Inför denna utgåva har en ordentlig översyn gjorts av Martijn van Praagh (uppdragsledare), Lars Gardfors (huvudhandläggare), Sofia Maghder (deponitäckning), Felicia Rådne (arbetsmiljö) och Erika Heander (deponiteknik), samtliga vid AFRY Infrastructure AB.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-14