2022:07/Kemisk återvinning för en fossilbränslefri energiåtervinning

 • Författare: Martyna Solis, Jenny Sahlin och Hanna Ljungkvist Nordin, Profu
 • Pris: 300

Detta projekt har undersökt vilken potential kemisk återvinning har att bidra till minskade fossila utsläpp från energiåtervinning. Rekommendationer till aktörer i plastens värdekedja har också tagits fram för att visa hur de kan bidra till att mindre plast energiåtervinns.

Resultaten visar att dagens kemiska återvinning i Sverige har begränsad potential att ta hand om de plastflöden som inte kan återvinnas mekaniskt. I ett scenario med högt utfall uppskattar projektet att potentialen är drygt 30 %, beräknat som mindre mängd plast i kommunalt avfall till energiåtervinning. Den viktigaste faktorn för att nå potentialen är graden av utsortering av plast ur blandat restavfall.

Konkurrensen mellan mekanisk- och kemisk återvinning är reell, eftersom både mekanisk återvinning och pyrolys i dagsläget kräver ”rena”, utsorterade fraktioner med högt polyolefininnehåll. Det kan dock förändras framöver när både pyrolystekniken och eventuellt ytterligare tekniker vidareutvecklas. Framtidens sammansättning av restavfallet och rejektet från sorteringsprocessen kommer att ha påverkan på utbytet, alltså hur mycket av input som blir pyrolysolja.

Många av de rekommendationer som tagits fram till aktörer handlar om ökat samarbete och transparens i värdekedjan för att på sikt hitta den optimala fördelningen mellan mekanisk och kemisk återvinning av plast. Några exempel på rekommendationer är:

 • Optimera pyrolysprocessen baserat på både behandlingsbehov och prestanda.
 • Utforma styrmedel som stimulerar ökad användning av återvunnen plast.
 • Ingå ekonomiska samarbeten i värdekedjan, exempelvis för att öka utsortering och förädling av plastavfall.
 • Förstärk arbetet med återkoppling mellan plastproducenter och avfallsaktörer för ökad design för återvinning.
 • Utbilda ÅVC-personal som kan förädla insamlad kommunplast.
 • Prissätt avfall baserat på plastinnehåll.

Projektet har genomförts av Profu med finansiering från Avfall Sverige, E.ON och SÖRAB.

Martyna Solis har varit projektledare.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Detta projekt har undersökt vilken potential kemisk återvinning har att bidra till minskade fossila utsläpp från energiåtervinning. Rekommendationer till aktörer i plastens värdekedja har också tagits fram för att visa hur de kan bidra till att mindre plast energiåtervinns.

Resultaten visar att dagens kemiska återvinning i Sverige har begränsad potential att ta hand om de plastflöden som inte kan återvinnas mekaniskt. I ett scenario med högt utfall uppskattar projektet att potentialen är drygt 30 %, beräknat som mindre mängd plast i kommunalt avfall till energiåtervinning. Den viktigaste faktorn för att nå potentialen är graden av utsortering av plast ur blandat restavfall.

Konkurrensen mellan mekanisk- och kemisk återvinning är reell, eftersom både mekanisk återvinning och pyrolys i dagsläget kräver ”rena”, utsorterade fraktioner med högt polyolefininnehåll. Det kan dock förändras framöver när både pyrolystekniken och eventuellt ytterligare tekniker vidareutvecklas. Framtidens sammansättning av restavfallet och rejektet från sorteringsprocessen kommer att ha påverkan på utbytet, alltså hur mycket av input som blir pyrolysolja.

Många av de rekommendationer som tagits fram till aktörer handlar om ökat samarbete och transparens i värdekedjan för att på sikt hitta den optimala fördelningen mellan mekanisk och kemisk återvinning av plast. Några exempel på rekommendationer är:

 • Optimera pyrolysprocessen baserat på både behandlingsbehov och prestanda.
 • Utforma styrmedel som stimulerar ökad användning av återvunnen plast.
 • Ingå ekonomiska samarbeten i värdekedjan, exempelvis för att öka utsortering och förädling av plastavfall.
 • Förstärk arbetet med återkoppling mellan plastproducenter och avfallsaktörer för ökad design för återvinning.
 • Utbilda ÅVC-personal som kan förädla insamlad kommunplast.
 • Prissätt avfall baserat på plastinnehåll.

Projektet har genomförts av Profu med finansiering från Avfall Sverige, E.ON och SÖRAB.

Martyna Solis har varit projektledare.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-14