2022:15/Vägledning till konstruktion av avfallstaxa

  • Författare: Marie Rytterstedt, Karin Engström och Jörgen Leander, Miljö & Avfallsbyrån samt Jenny Westin, Avfall Sverige
  • Antal sidor: 80
  • Pris: 300

Denna rapport har tagits fram av Avfall Sverige som ett stöd till svenska kommuner, kommunala avfallsbolag och kommunalförbund i arbetet med avfallstaxor. Rapporten används även som kursmaterial i Avfall Sveriges kurs i taxekonstruktion.

Rapporten är en reviderad version av Avfall Sveriges tidigare rapport 2014:09 om avfallstaxor. Genom revideringen har rapporten uppdaterats avseende juridiska förutsättningar, kompletterats för att bli mer heltäckande i olika moment och konkretiserats för att ge tydligare vägledning i vissa frågor.

Juridiska förutsättningar har lyfts ur rapporten och publiceras istället i Avfall Sveriges Guide #26.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Denna rapport har tagits fram av Avfall Sverige som ett stöd till svenska kommuner, kommunala avfallsbolag och kommunalförbund i arbetet med avfallstaxor. Rapporten används även som kursmaterial i Avfall Sveriges kurs i taxekonstruktion.

Rapporten är en reviderad version av Avfall Sveriges tidigare rapport 2014:09 om avfallstaxor. Genom revideringen har rapporten uppdaterats avseende juridiska förutsättningar, kompletterats för att bli mer heltäckande i olika moment och konkretiserats för att ge tydligare vägledning i vissa frågor.

Juridiska förutsättningar har lyfts ur rapporten och publiceras istället i Avfall Sveriges Guide #26.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-01-11