2022:22/Kapacitetsutredning 2022 – Energiåtervinning och mängder restavfall till år 2027

  • Författare: Jenny Sahlin, Profu
  • Antal sidor: 45
  • Pris: 300

Kapacitetsutredning 2022 beskriver befintlig och planerad kapacitet för energiåtervinning till år 2027, vilken jämförs med tillgängliga mängder restavfall (kommunalt avfall och från verksamheter). Restavfall avser avfall efter källsortering till biologisk behandling och materialåtervinning. Import av avfallsbränsle beskrivs med avseende på mängder och exportländer. Årets utredning innehåller även en fördjupning om plast och plaståtervinning och diskuterar deras inverkan på mängder avfall till energiåtervinning.

Slutsatser från utredningen:

  • Kapaciteten för energiåtervinning i Sverige är cirka 7,1 miljoner ton år 2022. Under vintern 2021/22 tog Adven/Värmevärden i drift en mindre panna för utsorterade avfallsfraktioner i Säffle, och inom kort tillkommer kapacitet även i Munkedal (Arctic Paper/Adven). Det planeras också för minskning av kapacitet vid några anläggningar.
  • Import av avfallsbränsle för utvinning av el och fjärrvärme ligger omkring 1,4-1,6 miljoner ton sedan några år tillbaka. Mest import sker från Norge och Storbritannien. Behovet av import, om man ska fylla kapaciteten beräknas vara mellan 0,9-1,9 miljoner ton fram till år 2027, beroende på mängden svenskt avfall som uppkommer och lämnas till energiåtervinning.
  • Kartläggningen av plaståtervinning visar att det sker många investeringar i mer kapacitet för ökad återvinning, bland annat genom utökad sortering, tvättning och återvinning. Det finns en efterfrågan och betalningsvilja för några plastavfallsslag, men fortfarande saknas bra återvinningsalternativ för många sorters plastavfall.

Utredningen har gjorts av Profu på uppdrag av Avfall Sverige. Underlaget kommer från Profus intervjuer med marknadsaktörer, samt från dataunderlag från Avfall Sverige och Naturvårdsverket. Utredningen gjordes i januari-april 2022.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Kapacitetsutredning 2022 beskriver befintlig och planerad kapacitet för energiåtervinning till år 2027, vilken jämförs med tillgängliga mängder restavfall (kommunalt avfall och från verksamheter). Restavfall avser avfall efter källsortering till biologisk behandling och materialåtervinning. Import av avfallsbränsle beskrivs med avseende på mängder och exportländer. Årets utredning innehåller även en fördjupning om plast och plaståtervinning och diskuterar deras inverkan på mängder avfall till energiåtervinning.

Slutsatser från utredningen:

  • Kapaciteten för energiåtervinning i Sverige är cirka 7,1 miljoner ton år 2022. Under vintern 2021/22 tog Adven/Värmevärden i drift en mindre panna för utsorterade avfallsfraktioner i Säffle, och inom kort tillkommer kapacitet även i Munkedal (Arctic Paper/Adven). Det planeras också för minskning av kapacitet vid några anläggningar.
  • Import av avfallsbränsle för utvinning av el och fjärrvärme ligger omkring 1,4-1,6 miljoner ton sedan några år tillbaka. Mest import sker från Norge och Storbritannien. Behovet av import, om man ska fylla kapaciteten beräknas vara mellan 0,9-1,9 miljoner ton fram till år 2027, beroende på mängden svenskt avfall som uppkommer och lämnas till energiåtervinning.
  • Kartläggningen av plaståtervinning visar att det sker många investeringar i mer kapacitet för ökad återvinning, bland annat genom utökad sortering, tvättning och återvinning. Det finns en efterfrågan och betalningsvilja för några plastavfallsslag, men fortfarande saknas bra återvinningsalternativ för många sorters plastavfall.

Utredningen har gjorts av Profu på uppdrag av Avfall Sverige. Underlaget kommer från Profus intervjuer med marknadsaktörer, samt från dataunderlag från Avfall Sverige och Naturvårdsverket. Utredningen gjordes i januari-april 2022.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-12-02