2023:11/Bättre sorterat förpacknings- och matavfall i flerbostadshus

  • Författare: Malin Hillerström, Tomas Thernström, Frida Blad och Siri Ranung Ramboll Sverige
  • Antal sidor: 66
  • Pris: 300

Senast januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla separat insamling av matavfall. Då tar kommunerna också över ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna, och 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar finnas på plats.

Av Sveriges drygt 4,8 miljoner hushåll bor ungefär 2,4 miljoner i lägenhet i flerbostadshus. Källsorteringen fungerar generellt sämre i flerbostadshus än vid villor, så det är av största vikt att kommunicera med och bistå både bostadsbolag och fastighetsägare flerbostadshus, liksom deras boende.

God källsortering ger goda möjligheter till högkvalitativ materialåtervinning, vilket sparar såväl resurser som energi och bidrar till minskad negativ klimatpåverkan. Det bidrar också till att nå både de nationella och globala miljömålen.

Rapporten syftar till att stötta kommunerna i arbetet att tillsammans med att fastighetsägare och fastighetsförvaltarna till flerbostadshus öka utsortering av mat- och förpackningsavfall ur restavfallet. I rapporten lyfts verktyg och konkreta exempel på kommunikation, utbildning och tips om tekniska förbättringar.

En ökad källsortering och återvinning kan också stärka kommunernas roll inom avfallshanteringen och genom att skapa bättre kunskap kring källsortering kan även fastighetsägare och deras boende bli vinnare, genom lägre avfallsavgifter och bättre ordning i soprummen.

Rapporten bygger på intervjuer med kommuner, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetsskötare i flerbostadshus, forskare och entreprenörer samt en sammanställning av goda exempel och kommer att tjäna som underlag för Avfall Sveriges och kommunernas vidare kommunikation med inriktning på målgruppen flerbostadshus och dess boende.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Senast januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla separat insamling av matavfall. Då tar kommunerna också över ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna, och 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar finnas på plats.

Av Sveriges drygt 4,8 miljoner hushåll bor ungefär 2,4 miljoner i lägenhet i flerbostadshus. Källsorteringen fungerar generellt sämre i flerbostadshus än vid villor, så det är av största vikt att kommunicera med och bistå både bostadsbolag och fastighetsägare flerbostadshus, liksom deras boende.

God källsortering ger goda möjligheter till högkvalitativ materialåtervinning, vilket sparar såväl resurser som energi och bidrar till minskad negativ klimatpåverkan. Det bidrar också till att nå både de nationella och globala miljömålen.

Rapporten syftar till att stötta kommunerna i arbetet att tillsammans med att fastighetsägare och fastighetsförvaltarna till flerbostadshus öka utsortering av mat- och förpackningsavfall ur restavfallet. I rapporten lyfts verktyg och konkreta exempel på kommunikation, utbildning och tips om tekniska förbättringar.

En ökad källsortering och återvinning kan också stärka kommunernas roll inom avfallshanteringen och genom att skapa bättre kunskap kring källsortering kan även fastighetsägare och deras boende bli vinnare, genom lägre avfallsavgifter och bättre ordning i soprummen.

Rapporten bygger på intervjuer med kommuner, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetsskötare i flerbostadshus, forskare och entreprenörer samt en sammanställning av goda exempel och kommer att tjäna som underlag för Avfall Sveriges och kommunernas vidare kommunikation med inriktning på målgruppen flerbostadshus och dess boende.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-05-04