2023:13/Fallstudie: Minska mängden pappersreklam till kommunen

  • Författare: Emma Ramström, Klara Gustavsson och Malin Nordmar, Tyréns Sverige AB, Stockholm
  • Antal sidor: 23
  • Pris: 300

Företag skickar reklam till kommuner i kommersiellt syfte, för att främja försäljning av sina varor och tjänster. Eftersom kommuner måste följa lagen om offentlig upphandling får de bara göra inköp från företag de har avtal med. Reklam från ej upphandlade företag är därmed ingenting som påverkar vad kommuner köper. För kommunens del innebär reklamen istället att avfall uppstår. Avfallet består främst av papper, som i vissa fall är emballerade i plast. Vid förebyggande av reklam kan förutom avfallsmängderna även klimatpåverkan minskas. Att förebygga 1 kg returpapper innebär att klimatbelastningen minskar med 1,2 kg CO2e och förebyggande av 1 kg plast medför en minskad klimatbelastning med 3,68 kg CO2e (Avfall Sverige, 2023). Reklam bidrar med en direkt miljöpåverkan från produktion och transport av reklamen, men även med en indirekt miljöpåverkan då reklam i allmänhet gynnar konsumtion vilket på sikt bidrar till att avfall uppstår.

De som hanterar reklamen i kommunen utför tunga lyft både vid distribution av reklamen och av returpapperet som uppstår när reklamen kastats. En blå postback väger cirka 11 kg när den är fylld med reklam (Denke, 2023). Hanteringen av reklam kräver också arbetstid, först när den distribueras och sedan när avfallet hanteras. Post skickas ofta till en kommunal enhet som ansvarar för den interna distributionen av posten till kommunens olika arbetsställen (skolor, kontor med flera). Den interna hanteringen av reklam kräver därmed både arbetstid och pengar.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Företag skickar reklam till kommuner i kommersiellt syfte, för att främja försäljning av sina varor och tjänster. Eftersom kommuner måste följa lagen om offentlig upphandling får de bara göra inköp från företag de har avtal med. Reklam från ej upphandlade företag är därmed ingenting som påverkar vad kommuner köper. För kommunens del innebär reklamen istället att avfall uppstår. Avfallet består främst av papper, som i vissa fall är emballerade i plast. Vid förebyggande av reklam kan förutom avfallsmängderna även klimatpåverkan minskas. Att förebygga 1 kg returpapper innebär att klimatbelastningen minskar med 1,2 kg CO2e och förebyggande av 1 kg plast medför en minskad klimatbelastning med 3,68 kg CO2e (Avfall Sverige, 2023). Reklam bidrar med en direkt miljöpåverkan från produktion och transport av reklamen, men även med en indirekt miljöpåverkan då reklam i allmänhet gynnar konsumtion vilket på sikt bidrar till att avfall uppstår.

De som hanterar reklamen i kommunen utför tunga lyft både vid distribution av reklamen och av returpapperet som uppstår när reklamen kastats. En blå postback väger cirka 11 kg när den är fylld med reklam (Denke, 2023). Hanteringen av reklam kräver också arbetstid, först när den distribueras och sedan när avfallet hanteras. Post skickas ofta till en kommunal enhet som ansvarar för den interna distributionen av posten till kommunens olika arbetsställen (skolor, kontor med flera). Den interna hanteringen av reklam kräver därmed både arbetstid och pengar.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-05-23