2023:16/Biogödsels påverkan på markkol

  • Författare: Helena Söderqvist, 2050 Consulting Avfall
  • Antal sidor: 31
  • Pris: 300

I samband med biogasproduktion genereras biogas och rötrester. I gårds-och samrötningsanläggningar kallas de rötrester som blir kvar efter biogasproduktion för biogödsel. Biogödsel är ett näringsrikt material som är värdefullt att återföra till marken då det innehåller näringsämnen som bland annat kväve, fosfor och kalium, och dess innehåll av organiskt kol kan teoretiskt bidra till att bygga upp kolförrådet i marken.

Avfall Sverige har uppmärksammat behovet av att utreda kunskapsläget om biogödselns potential för att bidra till koluppbyggnad i mark och har med anledning av det uppdragit åt 2050 Consulting att genomföra en litteraturstudie. Resultatet presenteras i denna rapport, där tillgängligt vetenskapligt underlag sammanställts för att övergripande bedöma hur betydelsefull biogödsel är för ett ökat kolförråd.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


I samband med biogasproduktion genereras biogas och rötrester. I gårds-och samrötningsanläggningar kallas de rötrester som blir kvar efter biogasproduktion för biogödsel. Biogödsel är ett näringsrikt material som är värdefullt att återföra till marken då det innehåller näringsämnen som bland annat kväve, fosfor och kalium, och dess innehåll av organiskt kol kan teoretiskt bidra till att bygga upp kolförrådet i marken.

Avfall Sverige har uppmärksammat behovet av att utreda kunskapsläget om biogödselns potential för att bidra till koluppbyggnad i mark och har med anledning av det uppdragit åt 2050 Consulting att genomföra en litteraturstudie. Resultatet presenteras i denna rapport, där tillgängligt vetenskapligt underlag sammanställts för att övergripande bedöma hur betydelsefull biogödsel är för ett ökat kolförråd.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-06-29