2023:17/Avfallet halverades

  • Författare: Sanna Andersson och Eddie Nyberg, Göteborgsregionen Avfall
  • Antal sidor: 27
  • Pris: 300

Minimeringsmästarna Sverigekampen är en tävling som syftar till att få deltagande hushåll att minska sitt avfall och bli medvetna kring sitt ekologiska fotavtryck. Tävlingen har koordinerats av Göteborgsregionen. Hanna Hellström och Elin Svensson har utvecklat det nationella tävlingskonceptet, baserat på tidigare lokalt koncept. Hanna Hellström och Elin Svensson har varit projektledare för tävlingen. Slutrapporten är författad av Sanna Andersson och Eddie Nyberg på Göteborgsregionen. Projektet har finansierats av Avfall Sverige samt deltagande lokala organisatörer av tävlingen.

Minimeringsmästarna har genomförts i två tidigare omgångar i regi av Göteborgsregionen med fokus på kommuner i Göteborgsregionen. Den aktuella omgången av tävlingen, som redovisas i denna rapport, koordinerades av Göteborgsregionens lokala organisatörer. Detta för att få nationell spridning av tävlingen och gick under namnet, Minimeringsmästarna Sverigekampen. Tävlingen pågick mellan september 2021 och oktober 2022. Tävlingsåret var indelat i fem teman: hållbar konsumtion, matsvinn, kemikalier/farligt avfall, delande och textil. För varje tema anordnade den lokala organisatören en träff där deltagarna fick ta del av föreläsningar och de utmaningar som de sedan skulle genomföra under temaperioden. De tävlande hushållen vägde sitt avfall under tre perioder under året. Tillsammans minskade de tävlande hushållen sitt avfall med 45 %. Det vinnande hushållet minskade sitt avfall med 90 %. Deltagarnas sammanlagda avfallsminskning motsvarar 1 415 kg CO2e, ca 6 kg CO2e per person.

Totalt deltog 52 kommuner (se bilaga 1).

En ny omgång med Minimeringsmästarna planeras att genomföras. Det är oklart vilken tidpunkt det blir men nästa omgång kommer att kortas ner till sex månader för att lättare hålla uppe engagemanget.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Minimeringsmästarna Sverigekampen är en tävling som syftar till att få deltagande hushåll att minska sitt avfall och bli medvetna kring sitt ekologiska fotavtryck. Tävlingen har koordinerats av Göteborgsregionen. Hanna Hellström och Elin Svensson har utvecklat det nationella tävlingskonceptet, baserat på tidigare lokalt koncept. Hanna Hellström och Elin Svensson har varit projektledare för tävlingen. Slutrapporten är författad av Sanna Andersson och Eddie Nyberg på Göteborgsregionen. Projektet har finansierats av Avfall Sverige samt deltagande lokala organisatörer av tävlingen.

Minimeringsmästarna har genomförts i två tidigare omgångar i regi av Göteborgsregionen med fokus på kommuner i Göteborgsregionen. Den aktuella omgången av tävlingen, som redovisas i denna rapport, koordinerades av Göteborgsregionens lokala organisatörer. Detta för att få nationell spridning av tävlingen och gick under namnet, Minimeringsmästarna Sverigekampen. Tävlingen pågick mellan september 2021 och oktober 2022. Tävlingsåret var indelat i fem teman: hållbar konsumtion, matsvinn, kemikalier/farligt avfall, delande och textil. För varje tema anordnade den lokala organisatören en träff där deltagarna fick ta del av föreläsningar och de utmaningar som de sedan skulle genomföra under temaperioden. De tävlande hushållen vägde sitt avfall under tre perioder under året. Tillsammans minskade de tävlande hushållen sitt avfall med 45 %. Det vinnande hushållet minskade sitt avfall med 90 %. Deltagarnas sammanlagda avfallsminskning motsvarar 1 415 kg CO2e, ca 6 kg CO2e per person.

Totalt deltog 52 kommuner (se bilaga 1).

En ny omgång med Minimeringsmästarna planeras att genomföras. Det är oklart vilken tidpunkt det blir men nästa omgång kommer att kortas ner till sex månader för att lättare hålla uppe engagemanget.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-08-10