2024-01-22

Brev till klimat- och miljöministern: Romina, nu stoppar vi fulplasten

Som du vet har ett stort antal personer under 2023 engagerat sig för att stoppa fulplasten – alltså den plast som inte kan återvinnas. Och det finns gott om den, bara 8 procent av plasten som säljs i Sverige återvinns till ny plast.

Som miljö- och klimatminister har du ansvar för denna fråga men vi är många fler som vill bidra med förslag för att få till en ändring: 16 000 personer har skrivit under Avfall Sveriges upprop för att stoppa fulplasten. 

Det finns flera lösningar som bidrar till att stoppa fulplasten:

Dessa fem åtgärder leder till minskat uttag av fossil råvara, minskad energiförbrukning, bättre resurshushållning och inte minst minskade klimatutsläpp. Några av dem har prövats av andra länder inom EU, vilket visar att det är fullt möjligt att genomföra.

Vi bidrar gärna med att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi och för att Sverige ska kunna nå klimatmålet om netto noll utsläpp 2045. Avfall Sverige och Sveriges 290 kommuner arbetar intensivt för att minska mängden plast som går till energiåtervinning. De nya anläggningarna för att sortera plast innebär förbättringar, men det krävs också stora förändringar hos de som designar och producerar plastprodukter. Vi måste därför få med tillverkarna på tåget. Du, Romina, kan se till att skapa förutsättningar för att få bort fulplasten. De fem åtgärderna som vi listar är en bra början, men mer måste göras. Vi hjälper dig gärna i det arbetet.

Faktaruta

Fulplast är all plast som inte kan återanvändas eller återvinnas, vilket leder till förbränning och koldioxidutsläpp. Det handlar till exempel om att det finns hundratals olika sorters plast, att plasten innehåller farliga kemikalier och att den designas med klisterlappar som är svåra att tvätta bort. Det inkluderar också onödig plast som cigarettpaketens omslag och plast runt tidningar.

Senast uppdaterad - 2024-01-22

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer