2021-09-23

Fimpen kan ge böter

Från årsskiftet kan det kosta 800 kronor att slänga cigarettfimpar, tuggummin, snus och annat mindre skräp på marken. Detta sedan undantaget från nedskräpningslagstiftningen tagits bort.

– Det slängs alldeles för många fimpar i våra utemiljöer, varför vi välkomnar beslutet att jämställa fimpar med annan nedskräpning. Vi kämpar för att hantera avfall så högt upp i avfallshierarkin som möjligt, avgifta kretsloppen, återvinna material och spara jordens resurser. Då är det oacceptabelt att stora mängder fimpar hamnar helt utanför systemet, säger Tony Clark, Avfall Sveriges vd.

Fimpar står enligt den nationella skräpmätningen 2020 för 62 procent av allt skräp. De kan sprida plaster och gifter, bland annat kadmium, och riskerar göra stor skada i naturen under en lång tid. Sedan tidigare är det enligt miljöbalken förbjudet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Allvarliga brott mot bestämmelsen kan ge fängelse.

Läs mer på riksdagens webbplats 

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer