2021-09-23

Fimpen kan ge böter

Från årsskiftet kan det kosta 800 kronor att slänga cigarettfimpar, tuggummin, snus och annat mindre skräp på marken. Detta sedan undantaget från nedskräpningslagstiftningen tagits bort.

– Det slängs alldeles för många fimpar i våra utemiljöer, varför vi välkomnar beslutet att jämställa fimpar med annan nedskräpning. Vi kämpar för att hantera avfall så högt upp i avfallshierarkin som möjligt, avgifta kretsloppen, återvinna material och spara jordens resurser. Då är det oacceptabelt att stora mängder fimpar hamnar helt utanför systemet, säger Tony Clark, Avfall Sveriges vd.

Fimpar står enligt den nationella skräpmätningen 2020 för 62 procent av allt skräp. De kan sprida plaster och gifter, bland annat kadmium, och riskerar göra stor skada i naturen under en lång tid. Sedan tidigare är det enligt miljöbalken förbjudet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Allvarliga brott mot bestämmelsen kan ge fängelse.

Läs mer på riksdagens webbplats 

Fler nyheter

Aom 5 22

2022-11-16

Nytt nummer av Avfall och Miljö

Kemisk plaståtervinning går nu från tanke till handling. Det och mycket mer kan du läsa om i det nya numret av Avfall och Miljö, som har materialåterv…

Läs mer
Höstmötet Nyhetsbrev

2022-11-18

Höstmötet: Lovande game changers

Avfall Sveriges höstmöte ägnade hela första dagen åt de ändringar som är att vänta inom lagstiftningen. De bjuder på stora möjligheter, men såväl komm…

Läs mer
Plaster

2022-11-24

Färre plaster gör skurken till hjälte

Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebär…

Läs mer
Thumbnail Aretsforebyggare Livsmedelsverket

2022-11-25

Årets förebyggare prisad på Återvinningsgalan

Den 24 november arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges…

Läs mer
Vamas Sobona

2022-12-01

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen

Validering av personal inom avfallsbranschen görs i ett samarbete mellan Sobona, Avfall Sverige, och flera andra organisationer. Idag finns sex valide…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer