2022-11-07

Linn tar del i gödselutredning

Avfall Sveriges rådgivare Linn Andersson har bjudits in att delta i referensgruppen för Jordbruksverkets uppdrag att analysera Sveriges kapacitet samt förutsättningarna för ökad gödselmedelproduktion.

Idag importeras merparten av den gödsel som Sverige behöver, drygt 20 procent av det kom tidigare från Ryssland, Ukraina och Belarus i form av konstgödsel. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har det svenska jordbruket drabbats hårt av kostnadsökningar på viktiga insatsvaror.

Uppdraget till Jordbruksverket beskrivs som ett första steg för att kartlägga och analysera förutsättningar, flaskhalsar och potential för en ökad produktion av gödsel.

– I referensgruppen kommer jag att lyfta de möjligheter som avfallssidan erbjuder. Det finns en stor potential att bygga ut produktionen av biogas och biogödsel, men det kräver garantier för att de investeringar som krävs kan betala sig för anläggningsägarna, säger Linn Andersson.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Fler nyheter

Aom 5 22

2022-11-16

Nytt nummer av Avfall och Miljö

Kemisk plaståtervinning går nu från tanke till handling. Det och mycket mer kan du läsa om i det nya numret av Avfall och Miljö, som har materialåterv…

Läs mer
Höstmötet Nyhetsbrev

2022-11-18

Höstmötet: Lovande game changers

Avfall Sveriges höstmöte ägnade hela första dagen åt de ändringar som är att vänta inom lagstiftningen. De bjuder på stora möjligheter, men såväl komm…

Läs mer
Plaster

2022-11-24

Färre plaster gör skurken till hjälte

Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebär…

Läs mer
Thumbnail Aretsforebyggare Livsmedelsverket

2022-11-25

Årets förebyggare prisad på Återvinningsgalan

Den 24 november arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges…

Läs mer
Vamas Sobona

2022-12-01

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen

Validering av personal inom avfallsbranschen görs i ett samarbete mellan Sobona, Avfall Sverige, och flera andra organisationer. Idag finns sex valide…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer