Offentligt och hållbart lockar unga

Trenden har vänt. Nu har kommuner och statliga myndigheter som jobbar med miljöfrågor trumf på hand när de ska anställa.

Historiskt sett har den privata sektorn varit mer populär, men när unga idag tillfrågas om vilka som är de mest attraktiva arbetsgivarna ses ett större intresse för organisationer och arbetsgivare som ger trygghet och stabilitet, som den offentliga sektorn och statliga organisationer.

Läs hela artikeln i Avfall och Miljö nr 5


Skriv ut:

Datum