Biogastankning

Vart styrs biogasen?

Regeringen föreslår att biogasbilar inte längre ska klassas som miljöbilar. Det är det senaste dråpslaget för biogasproduktionen. Samtidigt satsar staten mycket på att bygga ut infrastrukturen kring biogasen. 
– Vi får hela tiden motstridiga signaler, när det vi skulle behöva är tydlighet och långsiktighet, kommenterar Caroline Steinwig, rådgivare Avfall Sverige.

Redan vid årsskiftet planerar regeringen att nya upphandlingsdirektivet ska träda i kraft. Enligt förslaget ska lätta fordon från och med 2026 inte få släppa ut någon koldioxid om de ska klassas som miljöbilar. I praktiken godkänns därmed bara el- och vätgasfordon. 

Nyligen presenterades också EU-kommissionens förslag till taxonomi, som även den kräver nollutsläpp av koldioxid för miljöfordon från 2026. Biogasbilar anses alltså inte vara en grön investering.

Samtidigt kräver avfallsdirektivet att allt biologiskt avfall ska återvinnas biologiskt senast 2023, och EU:s metanstrategin vill se ökad återvinning av organiskt avfall och gödsel. Det svenska etappmålet för matavfall kräver också en kraftsatsning på rötning: senast 2023 ska minst 75 procent av matavfallet behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. 

– Politikerna kan inte trycka på i ena änden och sedan slå undan benen för biogasens absolut största marknad, säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige. 

Sverige är idag ett av de ledande länderna vad gäller att uppgradera biogas till fordonsgas. Mer än 54 000 gasfordon rullar idag på våra vägar. Detta är en utveckling som ivrigt har påhejats genom statliga bidrag i form av Klimatklivet och Industriklivet. Andra användningsområden för biogasen, exempelvis inom industrin, finns också, men närmare två tredjedelar används idag som drivmedel.

– Biogas är ett fantastiskt exempel på cirkularitet, där avfall kan återvinnas både till biogas och biogödsel. De värden som biogödseln ger, i synnerhet till ekologisk odling, räknas inte in när EU gör sina hållbarhetsberäkningar av fordon och drivmedel. Alla experter tycks dessutom vara eniga om att vi behöver alla miljövänliga alternativ för att kunna nå målet EU-målet om 55 procent nettoreduktion av växthusgaser till 2030 och i förlängningen Parisavtalets klimatmål. Då kan man inte bortse från de många vinster som biogasen ger, säger Caroline Steinwig.

– Och elbilar i all ära, men om det är gödsel som rötas blir biogasen i praktiken till och med en koldioxidsänka genom att förhindra metanutsläpp – det är något som ingen elbil någonsin kommer i närheten av.
 


Skriv ut:

Datum