Ytterligare undantag från karantänsregler behövs

Den 20 januari beslutade Folkhälsomyndigheten om ändrade karantänsregler för vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet. Men där saknas undantag för personal inom borttransport och insamling av avfall under kommunalt ansvar. Avfall Sverige har nu varit i kontakt med MSB.

Den 19 januari skickade Avfall Sverige in en hemställan till Folkhälsomyndigheten om att möjlighet till undantag från hushållskarantän för personal inom kommunal renhållning behöver fastställas liksom möjligheten till ordnad testkapacitet med PCR-test. Den 20 januari beslutades att personal inom styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas och fjärrvärme/fjärrkyla tas upp i MSB:s förteckning. Däremot saknas undantag för personal inom borttransport och insamling av avfall under kommunalt ansvar. 

-    Vi vet att det på sina håll nu är en ansträngd situation. Därför har Avfall Sverige skickat in en ny hemställan, denna gång till MSB, om att skyndsamt besluta om att även innefatta personal som arbetar med borttransport och insamling av avfall inom kommunal renhållning i undantagen, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

Avfall Sverige anser att det är allvarligt att denna personal inte undantas eftersom avfall under kommunalt ansvar kräver en kontinuerligt fungerande borttransport för att ytterst inte orsaka sanitära olägenheter för människors hälsa. 

Läs hemställan här

Här hittar du vår tidigare nyhet om hemställan till Folkhälsomyndigheten

Läs MSB:s lista över nyckelfunktioner

Uppdatering 27 januari 

Avfall Sverige har varit i kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt fått mailsvar till den hemställan som skickades till MSB den 25 januari angående behovet av att kategorisera personal inom kommunal renhållning som sådana nyckelpersoner som behöver undantas förhållningsregler om att stanna hemma från arbete för symtomfria hushållskontakter. 

Jan-Olof Olsson på MSB uttalar att myndigheten hade fått ett litet fönster av Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) att besluta om undantag. Det måste handla om små specialistgrupper och personal inom borttransport och insamling av avfall under kommunalt ansvar hade blivit en för stor grupp. 

Om MSB hade fått bestämma skulle all personal inom samhällsviktig verksamhet (till vilket kommunal renhållning hör) undantas, enligt Jan-Olof Olsson.

Att se till att all personal får tredje dosen vaccin är enligt MSB det bästa sättet för personal att inte behöva stanna hemma från skola och arbete när någon i hushållet är sjuk (en av FHMs listade punkter för undantag).  

-    MSB ser vikten av många samhällsviktiga verksamheter, men utifrån att de förutsättningar vi fått av FoHM för undantag är väldigt smala, så för samhällsviktig verksamhet är den generella undantaget för trippelvaccinerade ”bästa” vägen, säger Jan-Olof Olsson, handläggare på MSB i mailsvar till Avfall Sverige. 

-    Vi beklagar att MSB inte ser utrymme att undanta personal inom borttransport och insamling från kommunal renhållning i dagsläget och fortsätter att bevaka frågan för medlemmarnas räkning, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.
 


Skriv ut:

Datum