Frågor vi driver

Biokol

Frågan om att producera biokol har ökat i intresse eftersom det kan binda kol som en stabil kolsänka och därmed bidra med negativa utsläpp. I dag används biokol främst som jordförbättringsmedel, som filter i rening eller som stabilisering av föroreningar, men användningsområdena är relativt outforskade. Nuvarande politiska styrmedel skapar ingen betalningsvilja för biokol som kolsänka. Det finns en rad åtgärder för att utveckla marknaden för biokol:

Senast uppdaterad - 2022-12-06