Frågor vi driver

Hållbar produktion och konsumtion

Hållbar design, produktion och konsumtion av produkter och förpackningar påverkar både mängden avfall som uppstår och själva avfallshanteringen. Det är för sent att börja minska avfallsmängderna i avfallsledet. 

Arbetet med att förebygga avfall måste börja i design- och produktionsledet. Produkter behöver  designas och produceras för att hålla länge, kunna återbrukas och repareras. De behöver bli lättare att återvinna och vara giftfria när de återvinns.  

Hållbar konsumtion och hållbar användning av produkter är givetvis också viktigt för att förebygga uppkomsten av avfall. Konsumenternas kunskap om konsumtionens totala påverkan på miljön behöver höjas, så att också konsumenten kan ta ansvar för sin konsumtion, bland annat genom att använda produkter längre innan de blir avfall.

Senast uppdaterad - 2022-12-06