Frågor vi driver

Hållbar textilanvändning

Textil är ett användbart och nödvändigt material, men det ger upphov till stora miljö- och klimateffekter. Produktionen kräver stora mängder vatten, kemikalier och energi. En hållbar textilanvändning bör framför allt arbeta för ökad återanvändning av textilierna men också materialåtervinningen av textilavfall behöver utvecklas i större skala. Sverige ligger i framkant med flera intressanta processer och pilotanläggningar.  

En utredning kring producentansvar för textil genomfördes 2020. Utredningen föreslår att producenterna ska ha ett ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för insamling och återvinning av textilier och att kommuner kan samla in textil separat, men att materialet ska lämnas till producenterna. Däremot ges inga förslag på hur kommunerna ska ersättas för detta arbete.  

Svenska regeringen inväntar förslag om producentansvar för textilier från EU Kommissionens innan man fattar beslut i Sverige. 

Senast uppdaterad - 2022-12-06