Internationellt samarbete

Avfall Sverige har en viktig roll att företräda medlemmarna internationellt. Det sker bland annat genom en rad organisationer.

Tillsammans med systerorganisationerna i flera europeiska länder har Avfall Sverige bildat en förening för gemensam EU-påverkan, Municipal Waste Europe.

Den Nordiska Avfallsföreningen NAF bildades 2002. Avfall Sverige sköter sekretariatet inom NAF på uppdrag från avfallsföreningarna i övriga nordiska länder.

CEWEP, Confederation of European Waste to Energy Plants, bevakar intressen kring avfallsförbränning. Avfall Sverige är också nationsmedlem i ECN, European Compost Network, som arbetar med frågor kring biologisk behandling.

Avfall Sverige är också medlem i den internationella avfallsorganisationen ISWA.

Våren 2021 tilldelades Avfall Sverige ett unikt uppdrag av FN:s utvecklingsprogram UNDP. Tianjin i Kina, fem kommuner i Costa Rica samt Kigali i Rwanda har fått ta del av svenska lösningar för att förbättra avfallshanteringen. Nu har resultatet summerats i en rapport, som du hittar i högerspalten. 


Skriv ut: