Internationellt samarbete

Avfall Sverige har en viktig roll att företräda medlemmarna internationellt. Det sker bland annat genom en rad organisationer.

Tillsammans med systerorganisationerna i flera europeiska länder har Avfall Sverige bildat en förening för gemensam EU-påverkan, Municipal Waste Europe.

Den Nordiska Avfallsföreningen NAF bildades 2002. Avfall Sverige sköter sekretariatet inom NAF på uppdrag från avfallsföreningarna i övriga nordiska länder.

CEWEP, Confederation of European Waste to Energy Plants, bevakar intressen kring avfallsförbränning. Avfall Sverige är också nationsmedlem i ECN, European Compost Network, som arbetar med frågor kring biologisk behandling.

Avfall Sverige är också medlem i den internationella avfallsorganisationen ISWA.

Några av Avfall Sveriges medlemmar finansierar tillsammans en tjänst som Internationell samordnare. Samordnarens uppgift är att vara en tydlig kontaktväg in till den svenska avfallsbranschen för internationella kontakter men också för svenska aktörer som verkar, eller avser att verka, på den internationella marknaden. För mer information kontakta samordnaren Stellan Jacobsson.


Skriv ut: