Ge plats för soporna i bioekonomistrategin

Debattartikel i Altinget den 4 juli 2022

Regeringen har nyligen inlett arbetet med att ta fram en nationell bioekonomistrategi. Men i utredningsdirektiven saknas en viktig sektor som kan bidra till att säkra Sveriges tillgång till fossilfri energi, skriver Tony Clark, vd för Avfall Sverige i en debattartikel i Altinget.

Läs debattartikeln i sin helhet

Strandhäll, se till att ekodesign prioriteras under ordförandeskapet

Debattartikel i Altinget den 30 juni 2022

Ekodesign kan bli en gamechanger för hållbarhet. När Tjeckien och Sverige leder arbetet inom EU det närmaste året är det en möjlighet att tillsammans skriva historia genom att ta förslaget om en ekodesignförordning vidare. Det skriver Avfall Sverige i en debattartikel i Altinget.

Läs debattartikeln i sin helhet

Bråttom att rösta ja till hållbar förpackningsinsamling

Debattartikel i Altinget den 1 juni 2022

Efter 25 års oenighet har en lösning för hur våra förpackningar bäst samlas in tagit form. Nu är det bråttom att få systemet på plats, men trots brådskan finns det politiker som tvekar när riksdagen ska fatta beslut, skriver kommunstyrelseordföranden i nordvästra Skåne som medlemmar i Avfall Sverige. 

Läs debattartikeln i sin helhet

Varför så tyst om Sveriges överlägsna energikälla?

Debattartikel i Expressen den 30 maj 2022

Sverige har tillåtit sig att bli omsprunget av andra länder när det gäller produktionen av biogas – en miljömässigt överlägsen energikälla. Vi har en möjlighet att komma i kapp men det kräver politisk handlingskraft. Potentialen är enorm. Det skriver Avfall Sveriges i en debattartikel i Expressen.

Läs hela debattartikeln

”Länken mellan tillväxt och avfall måste brytas”

Debattartikel i Dagens Nyheter den 22 maj 2022

Riksdagen är överens om att inkludera all konsumtion i ambitionen att få ned klimatutsläppen till netto noll senast 2045. En viktig del i omställningen är återbruk, att laga grejerna i stället för att slänga dem. Men förhoppningarna riskerar att falla platt utan nationella mål för hållbara alternativ. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med Blocket, GIAB Nordic AB, Inrego, Myrorna och Tradera i en debattartikel i Dagens Nyheter. 

Läs hela debattartikeln

Repliker

Replik från bl.a. Cradlenet

Replik från Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030

Slutreplik från Avfall Sverige tillsammans med Blocket, GIAB Nordic AB, Inrego, Myrorna och Tradera

Visst krävs det omfattande globala insatser. Men Sverige måste våga visa att vi själva kan minska resursberoendet och mängden avfall.

Läs hela slutrepliken

”Regeringens utredning har misslyckats med att reformera skatten för avfallsförbränning”

Debattartikel i Ny teknik den 31 mars 2022

Skatten på avfallsförbränning har inte lett till mindre mängder avfall och har inte gjort att mer avfall materialåtervinns. Det är med anmärkningsvärd envishet regeringen håller fast vid, och nu vill höja, den ineffektiva skatten trots all kritik. Att det är en fiskal skatt blir alltmer tydligt. Nu har regeringens utredning även presenterat ett halvdant reformförslag, skriver Energiföretagen och Avfall Sverige i en debattartikel i Ny teknik. 

Läs hela debattartikeln

”Kommunerna tar visst sitt ansvar för byggavfallet”

Replik i Dagens Samhälle den 9 februari 2022

Kommunerna tar visst sitt ansvar för bygg- och rivningsavfallet genom en rad nya initiativ. Men det krävs också mer samarbete med byggbolagen för att skapa verklig cirkularitet, skriver Avfall Sverige.

Läs hela repliken här

Därför behöver spelreglerna för energiåtervinningen ändras

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet den 24 januari 2022

Anläggningarna för energiåtervinning kan inte tacka nej till avfall som innehåller plast med fossilt ursprung på grund av otillräcklig utsortering till materialåtervinning. De förväntas också behandla farliga ämnen som inte bör cirkuleras i nya produkter. Ge oss hållbara villkor, skriver Klas Svensson på Avfall Sverige och Raziyeh Khodayari på Energiföretagen i Aktuell Hållbarhet och vänder sig både mot avfallsförbränningsskatten och Sveriges inkludering av avfallsförbränningen i EU:s utsläppshandel.

Läs hela debattartikeln här

Replik på debattartikeln

Replik: Det är inte avfallsförbränningsanläggningarna som producerat plasten

Göran Finnveden förstår inte de svårigheter som de svenska anläggningarna för energiåtervinning drabbats av. Finnvedens käpphäst – men som han undviker att nämna i sitt debattinlägg – är att hellre lägga plastavfallet på deponi än att energiåtervinna det. Det är lika huvudlöst som det låter, skriver Klas Svensson på Avfall Sverige och Raziyeh Khodayari på Energiföretagen.

Lär hela Avfall Sveriges och Energiföretagens replik

”Kommunerna kommer att ta ansvar för returpappret”

Replik i Dagens Samhälle den 9 december 2021

Om fastighetsägare har frågor om insamlingen av returpapper så finns svaren hos kommunen. Den gör sitt bästa för att de boende även framöver ska kunna lämna sitt returpapper precis som vanligt. Det skriver Avfall Sveriges Tony Clark i en replik i Dagens Samhälle.

Läs hela repliken här

”Hållbar förpackningsinsamling i sikte – men än finns det mer att göra”

Debattartikel i Dagens Samhälle den 23 november 2021

Att kunna lämna sitt avfall där man bor i stället för att behöva köra i väg med det till återvinningsstationen ger betydligt mer material till återvinning. Men flera frågor som är vitala för den cirkulära ekonomin väntar ännu på ett avgörande från regeringens sida, skriver Tony Clark vd för Avfall Sverige.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

Haveri­kommission bör granska avfalls­sektorn

Debattartikel i Svenska Dagbladet 4 november 2021

Kommunerna har fått nog av kriminella verksamheter inom avfalls­hanteringen. Tillsätt en haveri­kommission för att gå på djupet i frågan, skriver Lars Stjern­kvist och Tony Clark, Avfall Sverige.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

Repliker

Replik från Återvinningsindustrierna

”Förslaget ökar utrymmet för de oseriösa”

De som bara är ute efter snabba pengar inom avfallsområdet lär vara svåra att stoppa med certifiering och uppförandekoder. Det skriver företrädare för Avfall Sverige i en slutreplik.

Slutreplik från Avfall Sverige

 

Släpp idén om pant på mobiler – för miljöns skull

Debattartikel i Göteborgs-Posten den 4 juni 2021

Regeringen och dess stödpartier har berömvärda ambitioner om att mobiltelefoner och annan elektronik ska ges nytt liv. Ändå ignorerar de den utredning som pekar på att pantsystem för mobiltelefoner är en dålig idé, skriver Avfall Sverige tillammans med bland annat företrädare för handeln, miljöorganisationer och återvinningsbranschen.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

Brottslig avfallsverksamhet måste stoppas – men regeringen missar målet

Debattartikel i Altinget den 1 juni 2021

Många av de svagheter som regeringens promemoria uppvisar hade kunnat undvikas om förslagen arbetats fram i samverkan med branschens aktörer. Avfall Sverige tillsammans med Återvinningsindustrierna ger tre förslag, i en debattartikel i Altinget, som skulle föra oss närmare en helt sund avfallshantering. 

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

”Kommunerna ingen broms för företagens avfallsåtervinning”

Replik på debattartikel i DN den 14 april 2021

Regeringens särskilda utredare av frival hävdar på DN debatt att ”det kommunala monopolet” bromsar företagens avfallsåtervinning. Det stämmer inte. Vad som hamnar i soppåsen handlar inte ytterst om vem som hämtar avfallet – utan vad som läggs däri. Det skriver Avfall Sverige i en replik i DN. 

Läs hela repliken här

”Slöseri med kritiska metaller hotar svensk konkurrenskraft”

Debattartikel i Ny teknik den 29 januari 2021

Genom att bli bättre på att återvinna och återanvända kan Sverige drastiskt minska sitt importberoende. Avfall Sverige tillsammans med en lång rad forskare, företag i stål- och återvinningsbranschen samt miljöorganisationer ger i debattartikeln förslag på fem viktiga åtgärder för att minska slöseriet med kritiska metaller.  

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

Varför ska folk betala avgift för reklam de inte bett om?

Debattartikel i Expressen den 15 december

Ett fungerande producentansvar kan inte vara ett hot mot demokratin. Alla vill värna det fria ordet – men frågan är om det är pappersindustrin, staten eller medborgarna som ska betala för insamling och återvinning av returpapper. Vi efterlyser en dialog om en långsiktig lösning som inte skadar svensk miljöpolitik. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med SKR, Sveriges åkeriföretag, Återvinningsindustrierna, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, Villaägarna, Riksbyggen, HSB, Sveriges Allmännytta och Bostadsrätterna i Expressen.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

Tidningarnas ansvar att återvinna pappret

Replik på debattartikel i Aftonbladet den 24 november

Demokrati och miljö ställs emot varandra när tidningsbranschen argumenterar för att slippa ansvaret för återvinning av tidningar. Det är både olyckligt och onödigt. Frågan går att lösa utan att vare sig pressen, miljön eller kommunens invånare blir förlorare, men där de som producerar tidningspappret har ett fortsatt ansvar. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med Sveriges kommuner och Regioner i Aftonbladet. 

Läs hela repliken här

Sluta blanda ihop mediepolitik med miljöpolitik

Debattartikel i Altingen den 9 november 2020

Regeringen är i full färd med att offra producentansvaret, en av de mest grundläggande principerna i miljöarbetet, för att rädda tidningarna och pappersindustrin. Det är inte en sund miljöpolitik. Det skriver Avfall Sveriges styrelse i Altinget.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet.

Gröna skatteväxlingen har växlat in på fel spår

Debattartikel i Recycling den 3 november 2020

Regeringen bortsåg från kritiken mot skatten på förbränning av avfall. Sedan skatten infördes har inte bara den önskade styrningen uteblivit, tillämpningsproblemen har också hopat sig och skatten slår mot hushåll och konsumenter i form av höjda priser, utan att medföra någon positiv klimat- eller miljöeffekt. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med Energiföretagen i Recycling.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

Regeringens gröna skatter är ett hafsverk

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet den 12 oktober

Den gröna skatteväxlingen har goda intentioner att låta förorenaren betala. Men i praktiken har flera av de nya skatterna visat sig både styra fel och ha akuta tillämpningsproblem. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med Energiföretagen Sverige. 

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet.

Dubbla signaler i budgeten

Debattartikel i Altinget den 6 oktober

Ambitionen i regeringens budget är god, men det finns flera frågetecken. För de avgörande områdena avfall, energi och vatten krävs det både mer långsiktighet och ett bättre helhetsgrepp. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med Svenskt vatten, Energigas Sverige och Energiföretagen i Altinget. 

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

”Ny myndighet behövs för att klara cirkulär ekonomi”

Debattartikel i Dagens Nyheter 18 juli 2020

Utan omprövning av gamla sanningar riskerar den ekonomiska åter­hämtningen att stjälpa mer än hjälpa. Omstarten efter coronakrisen är en möjlighet att skapa ett mer hållbart samhälle. Regeringen bör inrätta en ny myndighet med ansvar för resurseffektivitet och cirkularitet. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med företagsledare och experter inom hållbarhet och avfallshanteringhantering.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

Repliker

Replik: ”Sverige har redan för många myndigheter”

Slutreplik: ”Cirkulär ekonomi är en komplex fråga som kräver samarbete”

 

”Regeringen måste backa om återvinning”

Debattartikel i Svenska Dagbladet 12 juli 2020

Om kommunerna ska ta över insamlingen av tidningar och reklam, riskerar vi inom kort att stå inför en orimligt splittrad och kostsam situation. Det skriver Anders Knape, SKR, och Lars Stjernkvist, Avfall Sverige i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

Replik om returpapper: Regeringen borde analyserat konsekvenserna

Replik i Altinget den 11 juni

SJF och TU skriver att journalistiken, miljön och demokratin vinner på att upphäva producentansvaret för returpapper. Men i stället får andra aktörer betala för insamling och återvinning. Risken är stor att även miljön drabbas. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med sju bostadsorganisationer i en replik i Altinget.

Här kan du läsa repliken i sin helhet

Här kan du läsa Journalistförbundets och Tidningsutgivarnas debattartikel

Grönt ljus för biogasförslagen – nu kör vi

Debattartikel i Altinget den 19 maj 2020

Regering och riksdag bör sätta upp ett mål för svensk biogasproduktion på tio terawattimmar till år 2030. Det är ett ambitiöst mål, men vi står inför en unik chans till en sann cirkulär omställning som samtidigt bidrar till en grön omstart efter krisen. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med LRF, 100% förnybart, Svenskt vatten, Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige i Altinget. 

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

"Regeringen måste värna principen om att förorenaren ska betala"

Slutreplik i Altinget den 15 maj 2020

Regeringen tänker skrota producentansvaret för returpapper för att rädda våra tidningar. En sådan förändring innebär att regeringen sänder en illavarslande signal om att principen om att förorenaren ska betala är något som man kan tumma på när det passar producenten. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med sex bostadsorganisationer i en slutreplik i Altinget.

Här hittar du slutrepliken i sin helhet

Producentansvar er i sig selv en tom skal

Debattartikel i danska Altinget den 6 maj 2020

Sverige har producentansvaret på emballager fejlet. Vi risikerer, at det gentager sig i Danmark, hvis ikke kommunerne får en nøglerolle, og ansvaret pålægges alle aktører i produktionskæden. Det skriver Dansk Affaldsforening tillsammans med Avfall Sverige i danska Altinget.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

Låt inte kommunerna betala för en fri press

Debattartikel i Aftonbladet den 2 maj 2020

I sina försök att stötta en krisdrabbad bransch väljer regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper. Det innebär att de skickar kostnaden för insamling och behandling vidare till kommunerna och fastighetsägarna, och i förlängningen till medborgarna. Det är ett klart avsteg, såväl från principen om att förorenaren ska betala som från tanken om en cirkulär ekonomi. Det skriver hela Avfall Sveriges styrelse tillsammans i Aftonbladet.

Läs debattartikeln i sin helhet här

"Regeringen måste hitta andra vägar att trygga dagstidningarnas överlevnad"

Debattartikel i Altinget 28 april 2020

Ett slopat producentansvar räddar kanske en krisande tidningsbransch, men till vilket pris? Regeringen skickar räkningen till kommunerna, fastighetsägarna och i förlängningen till medborgarna. Störst nitlott blir det för miljön. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med sex bostadsorganisationer i en debattartikel i Altinget.

Läs hela debattartikeln här

Replik MP: Därför är det rätt att tidningarna slipper ansvaret för returpapper

Att stötta tidningar i kris är inte kommunernas ansvar

Dagens Samhälle den 8 april 2020

Tidningarna har stora ekonomiska svårigheter. Vi förstår allvaret i situationen, men förslaget att slopa producentansvaret för returpapper innebär att stora kostnader i stället belastar kommuner och fastighetsägare. Att hålla tidningar vid liv är inte en uppgift för dessa aktörer. Det är snarare en fråga för staten, skriver Tony Clark, vd Avfall Sverige tillsammans med företrädare från Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. 

Läs hela debattartikeln här

En mer cirkulär ekonomi är nödvändig

Östgöta correspondenten den 2 april 2020

Det pågår ständigt en diskussion kring avfall i samhället, senast aktualiserad i en serie från Vetenskapsradion. Avfallet finns och måste tas om hand. I Sverige görs det genom materialåtervinning och energiåtervinning med förbränning, som ger oss el och fjärrvärme. Många påstår att ökad materialåtervinning motarbetas av energiåtervinning, trots att fakta visar att dessa behandlingsmetoder går hand i hand. Och de behöver göra det länge än, eftersom mängden avfall hela tiden ökar, det skriver Tony Clark, vd Avfall Sverige och Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen i en debattartikel i Östgöta correspondenten.

Här hittar du debattartikeln i Östgöta-correspondenten

Du kan också läsa den i vårt pressrum

"Privata företag har samma ansvar som det offentliga"

Slutreplik i Altinget den 18 februari

Centerpartiet behöver verka för att det privata näringslivet bidrar till att produkter kan återbrukas eller återvinnas. Januaripartiernas förslag om produktpass är angeläget, skriver vd:arna för Avfall Sverige, Svenskt vatten, Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige, i en slutreplik i Altinget. 

Replik C: Vårt uppdrag att hålla uppe trycket för en grön omställning

"Centerpartiet behöver säkerställa en cirkulär ekonomi"

Debattartikel i Altinget den 31 januari 2020

Under Centerpartiets kommundagar vill vi se tydliga och konkreta besked om hur de ska bidra till en resurseffektiv klimatpolitik. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med Svenskt vatten, Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige i en debattartikel i Altinget inför Centerpartiets kommundagar. 

Läs hela debattartikeln här

”Bekvämare återvinning kan få fler att behålla papperstidningen”

Slutreplik i DN debatt den 10 december

En ökad service kan leda till att färre avsäger sig prenumeration på papperstidningen, det kan förstås också bli lättare att rekrytera nya. Om insamlingen finns nära kan villaägarna rent av lämna den gamla till insamling samtidigt som de hämtar dagens ur postlådan. Det skriver Tony Clark, vd Avfall Sverige på DN debatt i en slutreplik. 

Läs hela slutrepliken här

 

”Pappersbranschen vägrar införa en bättre tidningsinsamling”

Debattartikel i DN den 3 december

I DN Debatt skriver Tony Clark, vd på Avfall Sverige bland annat att 40 000 ton tidningar i dag hamnar i soppåsen och förbränns i stället för att återvinnas. När bostadsnära insamling, enligt nya regler, ska införas 2021–2025 är potentialen för ökad återvinning stor. Men trots det vill pappersbranschen tvinga svenskarna att fortsätta att transportera sina gamla tidningar till återvinningsstationer.

Läs hela debattartikeln här

Repliker:

”Inte säkert fastighetsnära tidningsinsamling är bättre”

Thomas Broberg, forskare i nationalekonomi vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE), Umeå universitet

”Utbyggt insamlingssystem kan tvinga tidningar att lägga ned”

Företrädare för medier, grafisk industri och insamlingsföretag

”Rökarnas rätt att förstöra miljön måste stoppas”

Debattartikel i Dagens Samhälle den 1 december 2019

Det är i princip fritt fram för rökare att slänga fimpar direkt på marken. Sedan det blev rökförbud på uteserveringar vittnas det om att fimparna nu ligger spridda vind för våg i våra stadskärnor. Det är dags att staten tar bort undantaget i nedskräpningsboten, skriver Håll Sverige Rent & Avfall Sverige i en debattartikel i Dagens Samhälle. 

Läs hela debattartikeln här

Fel när regeringen lägger skatten på den som städar upp

Debattartikel i Dagens Samhälle den 16 oktober

Regeringen och samarbetspartierna C och L har enats om att införa en skatt på avfallsförbränning. Att lägga fram ytterligare en skatt som drabbar fjärr- och kraftvärmen i ett läge där elektrifieringen ökar våra städers beroende av att fjärrvärmen avlastar elsystemet vintertid är anmärkningsvärt och går på tvärs emot Energiöverenskommelsen och samhällets behov. Det skriver Avfall Sverige, SKL och Energiföretagen Sverige i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs hela debattartikeln här. 

Ge kommunerna ett tydligare ansvar för återbruk

Debattartikel i Altinget den 26 september

Om kommunernas återvinningscentraler ges rätt förutsättningar har de potential att uppgradera svensk avfallshantering och bli ett effektivare verktyg för den cirkulära ekonomin. Det skriver Avfall Sverige i en debattartikel i Altinget.

Läs hela debattartikeln här

”Det ligger inte enbart på offentlig sektor att skapa förändring”

Replik/debattartikel i Altinget 19 september 2019

Vi måste förebygga avfall för att möta kommande resursbrister och klimateffekter. Men kommunerna sitter inte med armarna i kors. De gör redan ett viktigt arbete för att minska och förebygga avfall, skriver Avfall Sveriges i Altinget som en replik på debattartikeln "Offentlig upphandling måste klimatanpassas" som publicerades den 13 september i Altinget. 

Läs hela Avfall Sveriges debattartikel här. 

Missförstånd om producentansvar för returpapper

Replik på TU Medier i Sveriges debattartikel

I media förekommer då och då uppgifter om att kommande regler om bättre insamling och återvinning av returpapper och tidningar skulle försvåra det demokratiska uppdraget för tidningsutgivare att distribuera tidningar. Detta måste vara ett missförstånd.

Själva poängen med det s.k. förlängda ekonomiska producentansvaret är att samtliga kostnader hänförliga till den produkt som sätts på marknaden ska bäras av producenten, alltså den som sätter varan på marknaden. Därmed skickas en signal om att förbättra produkten så att återvinningen förenklas. Notan hamnar till sist hos konsumenten, vilket också är tanken så de kan de göra riktiga miljöval.

Innebörden av de regler som regeringen beslutade om förra året är att det ska bli mer bekvämt att sortera förpackningar och tidningar och att det ska göras så nära bostaden som är praktisk genomförbart, alltså med ungefär samma standard som man sorterar annat hushållsavfall eller matavfall. Det menar vi är en rimlig utgångspunkt eftersom det i dagsläget är så att nästan en tredjedel av det avfall som hamnar i hushållsavfallet och matavfallet är just förpackningar och tidningar.

Regeringen slog också fast, helt i linje med gällande EU regler, att samtliga kostnader för att fullfölja producenternas ansvar, exempelvis insamling och transport, ska bäras av producenten. Det är verkligen på tiden eftersom fastighetsägare och kommuner i praktiken tvingats ta betydande kostnader och därmed subventionerat insamlingen under de 25 år producentansvaret funnits. Därmed har producentansvaret inte blivit det effektiva styrmedel som var tänkt. Men nu ska det bli bättre ordning.

Det förekommer i debatten uttalanden om att de högre kostnader som nu blir en realitet, eftersom producentansvaret genomförs som det var tänkt urholkar presstödet. Det är en märklig koppling. Det är två helt skilda uppdrag som blandas ihop.

Producentansvar för tidningar är en svensk egen lösning, vars motsvarighet endast finns i Finland. Eftersom själva produkten, tidningen, inte kan göras mycket annorlunda än som redan sker, kan det ifrågasättas om det egentligen behövs ett producentansvar för tidningar. Kanske skulle det vara enklare att lägga tillbaka ansvaret till kommunerna att se till att tidningar samlas in och återvinns på rätt sätt, så att hanteringen blir som i de flesta andra länder. Då skulle vare sig pappersproducenter eller utgivare längre behöva oroa sig över de kostnader som blir den naturliga följden av att bära det ansvar lagen föreskriver.

Weine Wiqvist

VD Avfall Sverige

Replik på TU: Ett hårt slag mot tidningarna som infördes i ett tiotal tidningar. 

Repliken är införd i:

  • Vestmanlands Läns Tidning
  • Värmlands Folkblad
  • Medievärlden
  • Hallandsposten
  • Blekinge Läns Tidning
  • Östra Småland Nyheterna
  • Nerikes Allehanda
  • Ulricehamns tidning

”Skattesmocka slår mot återanvändning”

Debattartikel i Svenska Dagbladet 13 maj 2019

Återanvändningen glömdes bort när skatten på kemikalier i viss elektronik infördes 2017. Planerna på en höjning från den 1 augusti riskerar att stå samhället dyrt. Risken finns att samma dråpslag kommer att drabba begagnade kläder och skor, genom ytterligare en skatt som nu utreds. Det skriver representanter för Avfall Sverige, El-kretsen och Inrego.

Läs hela debattartikeln här

"Cirkulära ekonomin sniglar och snirklar"

Debattartikel i Altinget 3 maj 2019

Miljöpartiet måste ta en tydligare roll för att stödja framväxten av en cirkulär ekonomi i Sverige. Det parlamentariska läget efter januariöverenskommelsen innebär stora utmaningar för en konkret och långsiktig politik för detta. Det skriver de fyra vd:arna för Svenskt vatten, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige i en debattartikel i Altinget.

Läs hela debattartikeln här

”Skatt på avfallsförbränning ökar inte återvinningen”

Replik i DN Debatt den 24/4 på debattinlägg av Gunnar Eriksson i DN Debatt den 19/4

Gunnar Fredriksson menar att det krävs en skatt på avfall till förbränning för att Sverige ska kunna vara en förebild för en cirkulär ekonomi. Vi, och många med oss, anser att han har fel och att det finns en mängd bättre och mer träffsäkra styrmedel än en skatt. Det skriver Erik Thornström, Energiföretagen Sverige och Klas Svensson, Avfall Sverige i en replik på DN Debatt.

Läs hela repliken här

Värmepumpar och fjärrvärme kompletterar varandra

Replik i Altinget 9 april på debattinlägg av Per Jonasson i Altinget 4 april

Per Jonasson från Svenska kyl- och värmepumpföreningen uttrycker oro för att vi ser ett motsatsförhållande mellan värmepumpar och fjärrvärme. Vi kan försäkra att oron är obefogad. Vi ser snarare att värmepumparna, liksom fjärrvärmen, är viktiga för att smidigt ställa om de sista återstående procenten fossila bränslen inom hela uppvärmningssektorn. Ofta är värmepumparna också ett viktigt komplement inom fjärrvärmen, bland annat för att underlätta tillvaratagandet av restvärme som annars har för låg temperatur för att fungera i värmenäten.

De företag vi företräder har gjort stora insatser för att minska fjärr- och kraftvärmens klimatpåverkan. Och ägarna till de sista kraftvärmeanläggningarna med fossila bränslen kvar känner stort ansvar för att både minska klimatpåverkan och säkra leveranssäkerheten till alla invånare i de aktuella storstäderna. De har långt gångna planer på investeringar i ersättningskapacitet och slutdatum är satta för omställningen av alla anläggningar, med hänsyn tagen till långa ledtider i form av tillståndsprocesser, med mera. 

Dessa investeringar riskerar nu att stoppas, när regeringen föreslår ogenomtänkta skattehöjningar för kraftvärmen med mycket kort varsel. Till detta läggs också förslaget om en skatt på avfallsförbränning. Förslagen omnämns som gröna skatter, men de kommer inte att ge någon grön effekt. Att höja dubbelbeskattningen av koldioxid för kraftvärme inom utsläppshandeln är heller inte fråga om någon slopad subvention. 

Utredaren av avfallsförbränningsskatten konstaterade att den inte kommer att möta målet om en ökad återvinning. Det krävs andra åtgärder, högre upp i avfallstrappan. Konsekvenserna av kraftvärmeskatterna blir att den aktuella elproduktionen inte ersätts lokalt. Det är olyckligt eftersom den lokala elproduktionen i våra storstäder är extra viktig, när bristerna i elnäts- och elöverföringskapacitet i stamnätet blir allt mer påtagliga. Det är redan ett faktum att nyetableringar av företag och anslutning av nya bostadsområden inte kan genomföras inom rimlig tid på grund av bristande kapacitet i elnäten. 

De nya pålagorna på branschen innebär också mindre konkurrenskraftig fjärrvärme, vilket ökar elanvändningen inom uppvärmningen. Det ökar i sin tur risken för effektbrist kalla vinterdagar, vilket många har uttryckt oro för. Och även om alla prognoser pekar mot en ökad energieffektivisering i våra byggnader, kommer det inte att vara möjligt att tillgodose det kvarvarande värmebehovet utan fjärrvärme, just på grund av kapacitetsbristen i elnäten. En absurd konsekvens blir att även införandet av mer värmepumpar inom fjärrvärmen bromsas av bristande elnätskapacitet.

Vill partierna bakom januariavtalet nå minskad klimatpåverkan med bibehållen leveranssäkerhet och lokal elproduktion bistår vi gärna med förslag. Dessa förslag ska självklart göra det möjligt att fortsatt effektivisera uppvärmningssektorn med både värmepumpar och effektiv fjärrvärme.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Debattartikeln publicerades först på Altinget

Stöd omställningen till cirkulär ekonomi, M

Debattartikel i Dagens Samhälle 4 april 2019

Moderaterna behöver driva en tydlig och konkret politik som aktivt stödjer framväxten av en cirkulär ekonomi, det skriver företrädare för Avfall Sverige,  Svenskt Vatten,  Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige.

Läs hela debattartikeln här

Sverige förtjänar en cirkulär vårbudget

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet 21 mars 2019

Socialdemokraterna behöver säkerställa en tydlig och konkret politik som aktivt stödjer framväxten av en cirkulär ekonomi. Det måste synas i vårändringsbudgeten. Det skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför Socialdemokraternas partikongress i helgen.

Läs hela debattartikeln här

Skattehöjning ökar fossilberoendet

Debattartikel i Second Opinion 14 mars 2019

Förslagen till skattehöjningar ökar dramatiskt risken för effekt- och kapacitetsbrist på elnätet i flera av våra storstadsregioner. Det skriver vd:arna för Energigas Sverige, Energiföretagen och Avfall Sverige i Second Opinion.

Läs hela debattartikeln här

”Skatt på avfallsförbränning är verkningslöst”

Debattartikel i Ny Teknik 5 februari 2019

Trots att den utretts, prövats och förkastats vill ändå den nya regeringen införa skatt på förbränning av avfall. Det är fortfarande en mycket dålig idé, skriver Erik Thornström på Energiföretagen och Klas Svensson, Avfall Sverige, i Ny Teknik. 

Läs hela debattartikeln här

"Vi hoppas Centern tar chansen att ställa om Sverige"

Debattartikel i Altinget 31 januari 2019

Att Centerpartiet vill stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett steg i rätt riktning. Tyvärr har partiet även förslag som direkt motverkar den utvecklingen, skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommundagar i helgen.

Läs hela debattartikeln här

Årets julklapp är trendig - men räddar inte miljön

Debattartikel i Dagens Samhälle 22 november

Årets julklapp 2018 – det återvunna plagget – speglar de svenska konsumenternas intresse för nya hållbara alternativ och ökande oro för klimat och miljö. Trots det spås årets julhandel slå nya rekord. Och då gör några återvunna procent i bomullsbyxan eller fleecetröjan inte någon större skillnad. Mer måste till för en mer hållbar konsumtion. Det skriver Weine Wiqvist i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs hela debattartikeln här

”Så kan Sverige plastbantas”

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet 26 oktober

Snegla på framgångarna med Fossilfritt Sverige och ta fram en national färdplan för plast, skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet

Kommunerna kan lyfta delningsekonomin

Debattartikel i Dagens Samhälle 13 september

Delningsekonomin kan ge stora hållbarhetseffekter i samhället och innebära många möjligheter för kommunerna. Än så länge är dock initiativen få, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige, i Dagens Samhälle

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

”Fyra steg för att minska plasproblemet”

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet den 3 juli 2018

Alla plastprodukter bör utformas så att de kan återbrukas eller materialåtervinnas, inte bara förpackningar. Det skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet

Debatt i Dagens Samhälle 28 juni-12 juli 2018

Debattartikel den 28 juni av Göran Finnveden, KTH, Kristina Persson, Global Utmaning & Anders Wijkman, Circular Sweden

Energiföretagens ökande utsläpp hotar klimatarbetet

Replik den 2 juli av Avfall Sverige och Energiföretagen

Vi vill berätta att energisektorn var den sektor som minskade sina utsläpp mest under förra året, enligt Naturvårdsverkets senaste statistik, svarar Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige i en replik till Göran Finnveden, Kristina Persson och Anders Wijkman. 

”Vi vill stoppa plasten i avfallet”

Slutreplik den 12 juli av Göran Finnveden, KTH, Kristina Persson, Global Utmaning & Anders Wijkman, Circular Sweden

Förbränningen av plast måste minska

”Dags att göra det osynliga avfallet synligt”

Debattartikel i Altinget den 29 maj 2018

Avfallsmängderna i Sverige ökar, enligt den senaste statistiken. Det är nu dags att sätta fokus på det avfall som ingen pratar om – det osynliga avfallet. Det skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en debattartikel i Altinget.

Läs hela artikeln i Altinget

Moderaterna behöver en tuffare miljöpolitik

Debattartikel i Dagens Samhälle den 11 maj 2018

Det är glädjande att Moderaterna blir alltmer aktiva inom miljöfrågorna och presenterar vassa förslag för en bättre cirkulär ekonomi och ett kretsloppssamhälle som håller ihop – ett område som inte alltid varit prioriterat inom partiet. Men det krävs hårdare krav och tydligare styrmedel om partiet vill ha en energipolitik som verkligen hänger ihop.

Det skriver Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige och Ulf Thysell, tf vd Svenskt Vatten, i en gemensam debattartikel.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

"Lägg mer energi på cirkulär ekonomi"

Debattartikel i Altinget den 3 maj 2018

Regeringen ska tillsätta en delegation för cirkulär ekonomi. Den ska ”stimulera omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi".  Det är ett viktigt initiativ. Vi representerar branscher som är avgörande för en cirkulär näringslivsutveckling i praktiken: avfall, avlopp, biogas, vatten, el och fjärrvärme. Vi arbetar med en lokal infrastruktur i världsklass som sluter kretsloppen – varje dag. Vi väntar med stort intresse på regeringens delegation, och bistår den gärna. 

Det skriver Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige, Ulf Thysell, tf vd Svenskt Vatten, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige i en gemensam debattartikel.

Läs hela debattartikeln i Altinget

Tillsätt den aviserade biogasutredningen

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet den 12 april 2018

Varför tar regeringen inte bättre vara på biogasens potential? Nu lanserar Energigas Sverige, tillsammans med biogasbranschen, ett förslag på en nationell biogasstrategi, skriver elva företrädare för branschen.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet

”Läckaget i gasnätet är försumbart”

Slutreplik i Ny Teknik den 6 april 2018

Gasnätet för fordonsgas är modernt, byggt med plaströr och ska inte jämföras med Stockholms gamla nät för stadsgas. Användningen av biogas behöver öka inom både industri och transporter. Det säger Weine Wiqvist med flera i en debatt som förts i Ny Teknik.

Läs hela slutrepliken i Ny Teknik

Biogasen har hamnat i kläm

Debattartikel i Ny Teknik den 13 mars 2018

Med biogas blir avfall och restprodukter värdefulla resurser i ett cirkulärt och fossilfritt samhälle. Men endast en tredjedel av biogasens potential utnyttjas i Sverige i dag, och utan den klarar vi inte målen om fossilfrihet. Så inleds en debattartikel i Ny Teknik undertecknad av en mängd företrädare för branschen:

Läs hela debattartikeln i Ny Teknik

”Fyra förslag till centerpartiet för en vassare cirkulär politik”

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet 2 februari 2018

Centerpartiet har höga ambitioner för att utveckla kretsloppssamhället. Flera av förslagen som presenteras i partiets budgetmotion pekar i rätt riktning, medan andra förslag saknar styrande effekt eller till och med försvårar en cirkulär ekonomi. Det skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommun- och landstingsdagar.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet


Skriv ut: