”Skatt på avfallsförbränning är verkningslöst”

Debattartikel i Ny Teknik 5 februari 2019

Trots att den utretts, prövats och förkastats vill ändå den nya regeringen införa skatt på förbränning av avfall. Det är fortfarande en mycket dålig idé, skriver Erik Thornström på Energiföretagen och Klas Svensson, Avfall Sverige, i Ny Teknik. 

Läs hela debattartikeln här

"Vi hoppas Centern tar chansen att ställa om Sverige"

Debattartikel i Altinget 31 januari 2019

Att Centerpartiet vill stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett steg i rätt riktning. Tyvärr har partiet även förslag som direkt motverkar den utvecklingen, skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommundagar i helgen.

Läs hela debattartikeln här

Årets julklapp är trendig - men räddar inte miljön

Debattartikel i Dagens Samhälle 22 november

Årets julklapp 2018 – det återvunna plagget – speglar de svenska konsumenternas intresse för nya hållbara alternativ och ökande oro för klimat och miljö. Trots det spås årets julhandel slå nya rekord. Och då gör några återvunna procent i bomullsbyxan eller fleecetröjan inte någon större skillnad. Mer måste till för en mer hållbar konsumtion. Det skriver Weine Wiqvist i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs hela debattartikeln här

”Så kan Sverige plastbantas”

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet 26 oktober

Snegla på framgångarna med Fossilfritt Sverige och ta fram en national färdplan för plast, skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet

Kommunerna kan lyfta delningsekonomin

Debattartikel i Dagens Samhälle 13 september

Delningsekonomin kan ge stora hållbarhetseffekter i samhället och innebära många möjligheter för kommunerna. Än så länge är dock initiativen få, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige, i Dagens Samhälle

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

”Fyra steg för att minska plasproblemet”

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet den 3 juli 2018

Alla plastprodukter bör utformas så att de kan återbrukas eller materialåtervinnas, inte bara förpackningar. Det skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet

Debatt i Dagens Samhälle 28 juni-12 juli 2018

Debattartikel den 28 juni av Göran Finnveden, KTH, Kristina Persson, Global Utmaning & Anders Wijkman, Circular Sweden

Energiföretagens ökande utsläpp hotar klimatarbetet

Replik den 2 juli av Avfall Sverige och Energiföretagen

Vi vill berätta att energisektorn var den sektor som minskade sina utsläpp mest under förra året, enligt Naturvårdsverkets senaste statistik, svarar Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige i en replik till Göran Finnveden, Kristina Persson och Anders Wijkman. 

”Vi vill stoppa plasten i avfallet”

Slutreplik den 12 juli av Göran Finnveden, KTH, Kristina Persson, Global Utmaning & Anders Wijkman, Circular Sweden

Förbränningen av plast måste minska

”Dags att göra det osynliga avfallet synligt”

Debattartikel i Altinget den 29 maj 2018

Avfallsmängderna i Sverige ökar, enligt den senaste statistiken. Det är nu dags att sätta fokus på det avfall som ingen pratar om – det osynliga avfallet. Det skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en debattartikel i Altinget.

Läs hela artikeln i Altinget

Moderaterna behöver en tuffare miljöpolitik

Debattartikel i Dagens Samhälle den 11 maj 2018

Det är glädjande att Moderaterna blir alltmer aktiva inom miljöfrågorna och presenterar vassa förslag för en bättre cirkulär ekonomi och ett kretsloppssamhälle som håller ihop – ett område som inte alltid varit prioriterat inom partiet. Men det krävs hårdare krav och tydligare styrmedel om partiet vill ha en energipolitik som verkligen hänger ihop.

Det skriver Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige och Ulf Thysell, tf vd Svenskt Vatten, i en gemensam debattartikel.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

"Lägg mer energi på cirkulär ekonomi"

Debattartikel i Altinget den 3 maj 2018

Regeringen ska tillsätta en delegation för cirkulär ekonomi. Den ska ”stimulera omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi".  Det är ett viktigt initiativ. Vi representerar branscher som är avgörande för en cirkulär näringslivsutveckling i praktiken: avfall, avlopp, biogas, vatten, el och fjärrvärme. Vi arbetar med en lokal infrastruktur i världsklass som sluter kretsloppen – varje dag. Vi väntar med stort intresse på regeringens delegation, och bistår den gärna. 

Det skriver Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige, Ulf Thysell, tf vd Svenskt Vatten, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige i en gemensam debattartikel.

Läs hela debattartikeln i Altinget

Tillsätt den aviserade biogasutredningen

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet den 12 april 2018

Varför tar regeringen inte bättre vara på biogasens potential? Nu lanserar Energigas Sverige, tillsammans med biogasbranschen, ett förslag på en nationell biogasstrategi, skriver elva företrädare för branschen.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet

”Läckaget i gasnätet är försumbart”

Slutreplik i Ny Teknik den 6 april 2018

Gasnätet för fordonsgas är modernt, byggt med plaströr och ska inte jämföras med Stockholms gamla nät för stadsgas. Användningen av biogas behöver öka inom både industri och transporter. Det säger Weine Wiqvist med flera i en debatt som förts i Ny Teknik.

Läs hela slutrepliken i Ny Teknik

Biogasen har hamnat i kläm

Debattartikel i Ny Teknik den 13 mars 2018

Med biogas blir avfall och restprodukter värdefulla resurser i ett cirkulärt och fossilfritt samhälle. Men endast en tredjedel av biogasens potential utnyttjas i Sverige i dag, och utan den klarar vi inte målen om fossilfrihet. Så inleds en debattartikel i Ny Teknik undertecknad av en mängd företrädare för branschen:

Läs hela debattartikeln i Ny Teknik

”Fyra förslag till centerpartiet för en vassare cirkulär politik”

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet 2 februari 2018

Centerpartiet har höga ambitioner för att utveckla kretsloppssamhället. Flera av förslagen som presenteras i partiets budgetmotion pekar i rätt riktning, medan andra förslag saknar styrande effekt eller till och med försvårar en cirkulär ekonomi. Det skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommun- och landstingsdagar.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet


Skriv ut: