”Fyra förslag till centerpartiet för en vassare cirkulär politik”

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet 2 februari 2018

Centerpartiet har höga ambitioner för att utveckla kretsloppssamhället. Flera av förslagen som presenteras i partiets budgetmotion pekar i rätt riktning, medan andra förslag saknar styrande effekt eller till och med försvårar en cirkulär ekonomi. Det skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommun- och landstingsdagar.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet


Skriv ut: