Upprop: Tillsätt den aviserade biogasutredningen

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet den 12 april 2018

Varför tar regeringen inte bättre vara på biogasens potential? Nu lanserar Energigas Sverige, tillsammans med biogasbranschen, ett förslag på en nationell biogasstrategi, skriver elva företrädare för branschen.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet

”Läckaget i gasnätet är försumbart”

Slutreplik i Ny Teknik den 6 april 2018

Gasnätet för fordonsgas är modernt, byggt med plaströr och ska inte jämföras med Stockholms gamla nät för stadsgas. Användningen av biogas behöver öka inom både industri och transporter. Det säger Weine Wiqvist med flera i en debatt som förts i Ny Teknik.

Läs hela slutrepliken i Ny Teknik

Biogasen har hamnat i kläm

Debattartikel i Ny Teknik den 13 mars 2018

Med biogas blir avfall och restprodukter värdefulla resurser i ett cirkulärt och fossilfritt samhälle. Men endast en tredjedel av biogasens potential utnyttjas i Sverige i dag, och utan den klarar vi inte målen om fossilfrihet. Så inleds en debattartikel i Ny Teknik undertecknad av en mängd företrädare för branschen:

Läs hela debattartikeln i Ny Teknik

”Fyra förslag till centerpartiet för en vassare cirkulär politik”

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet 2 februari 2018

Centerpartiet har höga ambitioner för att utveckla kretsloppssamhället. Flera av förslagen som presenteras i partiets budgetmotion pekar i rätt riktning, medan andra förslag saknar styrande effekt eller till och med försvårar en cirkulär ekonomi. Det skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommun- och landstingsdagar.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet


Skriv ut: