Avfall Sveriges ståndpunkter i korthet

Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla förebyggande, återanvändning och avfallshanteringen samt kommunernas roller inom dessa. Utgångspunkten är Avfall Sveriges uppdrag och vision med tillhörande mål och målbild för kommunernas roll.

Dokumentet används för organisationen Avfall Sverige när exempelvis remissvar utarbetas, debattartiklar och annan opinionsbildning eller initiativ tas från Avfall Sverige för att ändra regelverk eller liknande.

Ståndpunkterna kan också användas av medlemmarna i Avfall Sverige när olika planer och ställningstagande görs om hanteringen på lokal och regional nivå.

Avfall Sveriges uppdrag 

  • Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom förebyggande, återanvändning och avfallshantering.

  • Avfall Sverige har Sveriges kommuner och deras kommunala bolag som medlemmar och därutöver företag som associerade medlemmar.

  • Avfall Sveriges ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen inom förebyggande, återanvändning och avfallshantering.

  • Avfall Sverige arbetar med samhällskontakter, rådgivning, utbildning och utveckling.

Avfall Sveriges vision och långsiktiga mål

Avfall Sveriges vision är ”Det finns inget avfall”.

Avfall Sveriges långsiktiga mål är att tillväxt inte resulterar i mer avfall och att Sverige klättrar mätbart högre upp i avfallshierarkin.

Det betyder att Avfall Sverige verkar för att hushåll och andra ska kunna konsumera och agera ansvarsfullt. Målen följs upp via avfallsmängder, avfallsindikatorer och plockanalyser.

Kommunerna är ambassadörer, katalysatorer och garanter i arbetet för att närma sig visionen och de långsiktiga målen.

Avfall Sverige verkar genom kunskap, erfarenhet och utifrån ett samhällsansvar, direkt och indirekt, för att inget onödigt konsumeras och för att allt kommer till optimal nytta.


Skriv ut: