Miljöstyrande avfallstaxa ger bättre sortering

Att låta de som sorterar sitt avfall bäst betala minst för sophämtningen ger i regel bra resultat. Men en miljöstyrande taxa kan även ge indirekta positiva effekter, visar en färsk rapport från Avfall Sverige.

Rapporten, Miljöstyrande avfallstaxor - Användning, effekt och goda exempel, som är framtagen av Miljö & Avfallsbyrån, ger en samlad bild av hur miljöstyrande taxor används, effekten av olika taxekonstruktioner och hur andra faktorer än taxan påverkar miljöresultatet. I rapporten ges också goda exempel.

Läs mer i senaste numret av Avfall och Miljö

Rapport 2020:28 Miljöstyrande avfallstaxor - Användning, effekt och goda exempel hittar du här


Skriv ut:

Datum