nedskräpning, plastpåsar i naturen

Stöd för franskt komposteringsförslag

Material märkt som komposterbart ska kunna läggas i den egna komposten, menar franska ministrar. Bra förslag, tycker Avfall Sverige.

Idag kan plastpåsar som är nedbrytbara i industriella komposteringsanläggningar med hög temperatur kallas nedbrytbara eller komposterbara. Det är missvisande, menar de franska förslagställarna, som vill förbjuda sådan märkning. Vidare bör material som verkligen kan brytas ner i en vanlig kompost märkas ”Kasta inte i naturen”. Genom en notifiering söker de EU:s godkännande för en sådan fransk lagstiftning.

Avfall Sverige välkomnar förslagen, särskilt vad gäller plastprodukter och förpackningar. I Sverige har bland annat matavfallspåsar som innehåller plast ställt till problem, då matavfall återvinns till biogas och biogödsel. Eftersom plasten inte bryts ner i behandlingsprocessen riskerar den orsaka problem i anläggningen, och efter rötning sprids den med biogödseln till jordbruksmark.

– Tydlig konsumentinformation är centralt för att kunna öka återvinningen. Att material som måste genomgå en industriell process för brytas ner kan kallas komposterbar är klart vilseledande. Vi hade gärna sett lagstiftning motsvarande den franska i Sverige, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark.

Här hittar du Avfall Sveriges remissvar


Skriv ut:

Datum