Välkommen till digital träff med slamnätverket

Den fysiska träffen i slamnätverket den 4 juni har blivit inställd. Istället bjuder vi in till en spännande digital träff den 4 juni kl 9.00-11.30.

Programpunkter:
• Aktuella frågor
• Betänkandet Hållbar slamhantering - genomgång av de viktigaste förslagen och Avfall Sveriges synpunkter
• Resultat från långliggande slamspridning i Skåne samt färska studier om antibiotikaresistens
• Pyrolys av slam och information om Skånefrös anläggning i Hammenhög
• Avvattning via transportabelt avvattningsverk, kan det vara en lösning?
• Diskussion och frågestund

Deltagandet är kostnadsfritt. 
Anmäl ditt deltagande senast 29 maj på simplesignup.se/event/167754

Frågor? 
Jenny Westin, 040-35 66 15, jenny.westin@avfallsverige.se

 


Skriv ut: