Välkommen till träff med slamnätverket

Den 27 september är det dags för nästa träff i slamnätverket 

Välkommen att boka dig till höstens nätverksträff som arrangeras i samarbete med VA-guidens små avlopp i kretslopp. Träffen blir fysisk på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Campus Ultuna, strax utanför Uppsala. Fokus för dagen är frågor kopplade till små avlopp i kretslopp och inte minst kommer det nya spännande projektet: Verktyg för kretslopp från avlopp, hos SLU att lyftas. SLU har tillsammans med flera projektpartners precis startat igång ett flerårigt projekt om små avlopp i kretslopp med fokus på ammoniak-hygienisering av klosettvatten. Vi kommer även göra studiebesök med visning av SLU:s urinsorterande toalett med testbädd samt fluglarvskompostering.

Sista anmälningsdag är den 19 september.

Läs mer och anmäl dig här

Dagen efter, den 28 september, ordnar Avfall Sverige en temadag inom Enskilda avlopp - aktuellt inom tömning och behandling
Välkommen till en temadag om framtida utmaningar och möjligheter för insamling, behandling och avsättning av slam från enskilda avlopp. Flera kommuner som upplevt problem att få lämna sitt slam på avloppsreningsverken har undersökt alternativa vägar fram. Många av dessa lyfter behovet av samverkan mellan avfall och VA inom kommunen, men också samverkan med andra kommuner. Vi får också ta del av en färsk rapport om deltömning med enfacksbil som genomförts i Dalarna. Den kompletterar tidigare studier av övriga slamtömningsmetoder och därmed Avfall Sveriges guide om slamtömningstekniker i Sverige. 

Träffen hålls på hotel Scandic Uplandia i centrala Uppsala. Det kommer även vara möjligt att delta digitalt via Zoom för de som önskar det. 

Sista ordinarie anmälningsdag är den 26 augusti.

Läs mer och anmäl dig här 
 

 


Skriv ut:

Kontakt: Jenny Westin

Statistikansvarig. Rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp

Telefon: 040-35 66 15