Rapporter & utveckling

Tema: Resurseffektiva kretslopp

Utlysning nr 3 2023 inom Avfall Sveriges utvecklingssatsning 

Tema: Beteendeförändringar 

Sista ansökningsdag: 2023-08-23

 

Avfall Sverige vill medverka till en utveckling som bidrar till att människor förändrar sina beteenden i en mer hållbar riktning och därmed påskyndar utvecklingen mot ett mer cirkulärt samhälle.

Vad innebär det och varför är detta område viktigt?

Hållbar produktion är en viktig del för att nå ett hållbart samhälle. Men en ansvarsfull konsumtion är också en oerhört viktig del för att nå detta.

Ett samhälle utgörs av människorna som bor och verkar där. Förståelsen för människor och deras beteenden är därför centrala för alla som vill förstå hur vi kan nå ett mer hållbart samhälle.

För att människor ska kunna få en likvärdig livskvalitet behöver kunskapen höjas, beteenden och vanor förändras så att hushåll, företag och andra ska kunna konsumera och agera ansvarsfullt för att på så sätt minska mängden avfall.

Hur mycket människor konsumerar påverkar förstås avfallsmängderna. Det blir allt viktigare för kommunerna att förstå och ta hänsyn till skillnaderna mellan olika grupper i samhället och hur det formar människors konsumtionsval.

Dessa skillnader och val får konsekvenser för vilket avfall som uppstår, var det uppstår och vilken syn man har på avfall och resurser i samhället.

Exempel på kunskap och undersökningar Avfall Sverige ser ett behov av:

Vill du veta mer om utlysningen och Avfall Sveriges utvecklingssatsning? Kontakta utvecklingschef Jessica Christiansen.

Senast uppdaterad - 2023-06-19

Jessica Christensen

KONTAKT

Jessica Christiansen

Utbildnings- och utvecklingschef