Rapporter & utveckling

Tema: Digitalisering

Digitalisering är ett område med stor betydelse för avfallsbranschens framtid. 

Varför är detta område viktigt? 

Nya verksamhets- och affärslogiker växer fram i takt med allt mer kopplas upp, allt mer beräknas och automatiseras och allt mer skapar data och information. Kommunerna behöver stöd för att förstå vad denna utveckling betyder för sin utveckling.  

Läs mer om digitaliseringens möjligheter inom avfallshanteringen i Avfall Sveriges rapporter 2019:23 samt 2020:23.  

Notera att Avfall Sverige inte söker produktutvecklande projekt t.ex. framtagande av appar eller digitala system då satsningen inte finansierar produktutveckling.  

Vad behöver exempelvis göras? 

Vill du veta mer om utlysningen och Avfall Sveriges utvecklingssatsning? Kontakta utvecklingschef Jessica Christiansen.

Utlysning nr.4 inom Avfall Sveriges utvecklingssatsning – sista ansökningsdag 2022-11-02   

Jessica Christensen

KONTAKT

Jessica Christiansen

Utbildnings- och utvecklingschef