Kommunikationsmaterial

Avfall Sverige har tagit fram broschyrer för att hjälpa, framförallt nya, politiker och tjänstepersoner i avfallsbranschen. I dag finns Information till nyvalda, Om avfallsplanering och en kortversion av Svensk avfallshantering.

Broschyererna kan laddas ner från denna sida eller beställas kostnadsfritt för medlemmar genom att skicka ett mejl till info@avfallsverige.se. 

Information till nyvalda - till dig som ska bygga ett hållbart samhälle

Denna broschyr riktar sig till nyvalda politiker som ska ha ansvaret för avfallshantering. Broschyren förklarar övergripande hur avfallshanteringen i Sverige fungerar, vem som gör vad och lyfter de viktigaste frågorna för branschen. 

Ladda ner Information till nyvalda

Utskriftsformat av Information till nyvalda

Om kommunal avfallsplanering

Broschyren riktar sig främst till politiskt förtroendevalda och förvaltingschefer. Den innehåller bland annat information om hur och varför en avfallsplan tas fram, vad lagstiftningen säger samt vad en avfallsplan ska innehålla. 

Ladda ner Om kommunal avfallsplanering

Utskriftsformat av Om kommunal avfallsplanering

Broschyren är en kortversion av rapport 2018:16. 

Svensk Avfallshantering - kortversion

Broschyren riktar sig till den som vill ha en snabb överblick över det kommunala avfallet i Sverige. Den innehåller bland annat information om avfallstrender, hushållens avfallsmängder för 2020 samt information om 25/25-målet. 

Ladda ner kortversionen av Svensk Avfallshantering 2020

 


Skriv ut: