Fakta och statistik om avfallshantering och avfallsbranschen

Svensk Avfallshantering är en årligen utkommande sammanfattande rapport som vänder sig till verksamma i avfallsbranschen, beslutsfattare, myndigheter, utbildningsväsendet, media och alla andra intresserade. I text, figurer och tabeller beskrivs hur hushållsavfall hanteras i Sverige. All statistik är hämtad från Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem Avfall Web och från producenternas organisationer.

Under Avfallsbranschen finns aktuell statistik kring branschen rörande bland annat antalet förvärvsarbetande, omsättning och export. Statistiken tas fram årligen av SCB, Statistiska Centralbyrån.


Skriv ut:

Läs mer