Fakta & statistik

Nya krav på påsar för matavfall

En stor del av det insamlade matavfallet behandlas i biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel. Från och med 1 januari 2023 får endast godkända insamlingspåsar tas emot av biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel. En godkänd insamlingspåse är certifierad enligt EN13432 eller utvärderad för kontakt med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Detta innebär att kommuner som vill lämna sitt matavfall till biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel måste kunna visa ett intyg, eller liknande, som styrker att insamlingspåsen uppfyller de nya kraven.

Bakgrunden till beslutet handlar om att biogödsel måste hålla hög kvalitet för att bibehålla dagens höga förtroende och för att kunna konkurrera med mineralgödsel. Därför är det viktigt att materialet i insamlingspåsarna inte bidrar till oro över vilka ämnen som skulle kunna läcka till biogödseln. Genom att kräva att insamlingspåsarna är certifierade enligt EN13432 eller utvärderade för kontakt med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004 minimeras risken för att oönskade kemikalier eller tungmetaller migrerar över från påsen till matavfallet under transport, lagring eller i rötkammaren. Det nya kravet är också ett lättförståeligt kvalitetsmått som förhoppningsvis ytterligare förstärker lantbrukets och livsmedelsföretagens förtroende för certifierad biogödsel.

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor