Fakta & statistik

Animaliska biprodukter

Animaliska biproduktslagstiftningen (ABP-lagstiftningen) är en EU-lagstiftning som reglerar hantering av animaliska biprodukter. EU-lagstiftningen består av två förordningar:

Det finns också svensk lagstiftning som kompletterar den europeiska lagstiftningen. Lagstiftningarna reglerar såväl insamling och transport som behandling av animaliska biprodukter.

En animalisk biprodukt (ABP) är allt från döda djur ner till en kasserad sockerkaka som innehåller ägg. Och det mesta material från djurriket som ryms däremellan som till exempel ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel.

Fokus för ABP-lagstiftningen är att förebygga och minimera risker för människors och djurs hälsa och framför allt att skydda säkerheten i livsmedels- och foderkedjan. Det är Jordbruksverket som är den behöriga myndigheten som avses i lagstiftning, detta innebär att Jordbruksverket är central behörig myndighet i Sverige och får meddela föreskrifter och fatta beslut. Verket samordnar även kontrollmyndigheternas verksamhet och lämnar råd och hjälp i kontrollverksamheten.

Kategorier

ABP-lagstiftningen delar in de animaliska biprodukterna i olika kategorier. Kategori 1 bedöms ha den största smittorisken och sedan i fallande skala ner till kategori 3:

Har du som medlem frågor om ABP-lagstiftningen?

Medlemmar i Avfall Sverige kan kontakta vår externa ABP-expert, Hanna Hellström på Arbit Syd AB, som bistår Avfall Sverige i frågor som rör ABP-lagstiftningen. Kontakta Hanna på harbits@telia.com.

Senast uppdaterad - 2024-04-05

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor