Fakta & statistik

Egenkontroll metanemissioner (EgMet)

Avfall Sverige och Svenskt Vatten driver tillsammans det frivilliga systemet Egenkontroll metanemissioner (EgMet). Systemet ger stöd till biogas- och uppgraderingsanläggningar i arbetet med att kartlägga och minska metanutsläppen.

Fördelar med att ansluta sin anläggning till EgMet

Vad innebär ett deltagande i EgMet?

Ett deltagande i EgMet innebär att anläggningen åtar sig att:

Kontakt

Avfall Sverige och Svenskt Vatten har anlitat ett kansli (Nitoves) som ska växla upp arbetet med EgMet och ge deltagande anläggningar mer stöd/återkoppling och bättre sprida de goda resultat som branschen presterar. Kansliets uppgifter är att:

Kansliet nås genom att mejla till kansli@egmet.se

Avgift för deltagande

Det utgår en årlig avgift för att delta i EgMet. Avgiften betalas till Avfall Sverige/Svenskt Vatten och täcker självkostnaden för EgMet-kansliet. Avgiften är maximalt 5000 kr/år och anläggning, men blir lägre ju fler anläggningar som ansluter sig. Utöver den årliga avgiften så utgår en kostnad för att anlita en oberoende mätkonsult för kvantifiering av metanemissioner vart tredje år. Anläggningen anlitar själv den oberoende mätkonsulten och betalar för dennes tjänster. EgMet-kansliet kan ge information om vilka mätkonsulter som erbjuder mätningar.

Senast uppdaterad - 2024-01-11

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor