Fakta & statistik

Synliga föroreningar i biogödsel

I certifieringsreglerna för biogödsel och kompost definieras synliga föroreningar som främmande föremål som är större än 2 mm. Plastbitar är den vanligaste förekommande synliga föroreningen i biogödsel, men även glas, metall och kompositmaterial räknas som en synlig förorening.

Under hösten 2012 uppmärksammades frågan kring förekomsten av synliga föroreningar i certifierad biogödsel, något som styrgruppen för Certifierad återvinning sedan dess har lagt mycket fokus på. I samband med att frågan uppmärksammades så tog styrgruppen fram en handlingsplan. Handlingsplanen avslutades i september 2015. En mängd aktiviteter har genomförts inom handlingsplanen. Några av huvudresultaten från arbetet var:

Även om den ursprungliga handlingsplanen har avslutats så fortsätter frågan om synliga föroreningar att ligga högt på styrgruppens agenda.

Detaljer kring nu gällande krav på synliga föroreningar, analysmetoder och mätfrekvens finns i certifieringsreglerna för biogödsel. 

Möjlighet att reducera analysfrekvensen för synliga föroreningar

Anläggningar som på grund av teknik eller substrat har lågt innehåll av synliga föroreningar har möjlighet att ansöka om reducerad analysfrekvens.

Styrgruppen för Certifierad återvinning har tagit fram en ny beräkningsmall​​​​​​​ som gäller från och med år 2020 för att utvärdera en möjlig riskbaserad analysfrekvens av synliga föroreningar. Beroende på tidigare analysresultat kommer anläggningarna med denna mall att kunna ta reda på sina möjligheter för utglesning av analyserna från 12 st analyser/år till 6 eller 4 st analyser/år.

Kontakta sekretariatet för Certifierad återvinning för mer information om ansökningsprocessen samt de underlag som krävs. Det är styrgruppen som fattar beslut om beviljad dispens från kravet på månatlig analys av synliga föroreningar.

Senast uppdaterad - 2022-11-01

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor