Fakta & statistik

Styrgruppens principbeslut

För att förtydliga vissa frågor fattas principbeslut inom styrgruppen för Certifierad återvinning. Här nedan återfinns de principbeslut som hittills är fattade.

Förtydligande om minkgödsel

Certifierad återvinning vill förtydliga att minkgödsel är naturgödsel enligt ABP-lagstiftningen och faller under kategori 2. Minkgödsel kan därför rötas i anläggningar som är godkända för rötning av naturgödsel enligt avstämning med Jordbruksverket den 15 april 2014.

Förtydligande om fettavskiljarslam

Certifierad återvinnings styrgrupp tog den 14 maj 2013 beslut om att fettavskiljarslam accepteras inom SPCR 120, med följande villkor:

Detta ställningstagande om fettavskiljarslam finns även angivet i Bilaga 1 till SPCR 120.

Förtydligande om genetiskt modifierade organismer (GMO)

Sedan den 14 mars 2013 har Certifierad återvinning följande hållning kring GMO: ”Substrat där hela substratet har ett GMO-innehåll accepteras inte inom certifieringssystemet. Matavfall från hushåll som innehåller någon del av avfallet som har GMO-ursprung accepteras dock inom certifieringssystemet.” Detta ställningstagande om GMO finns även angivet i Bilaga 1 till SPCR 120.

Beslut om polymerer

Styrgruppen för Certifierad återvinning beslutade den 2 april 2019 att tillåta en begränsad mängd tillsatsämne för avvattning av biogödsel. I beslutet står: ”Från och med 2020-års regler ska det vara tillåtet att använda maximalt 10 kg aktiv substans polyakrylamidpolymer per ton torrsubstans (TS) biogödsel i processen oberoende av var polymeren används”. Beslutet grundades i flera år av litteraturstudier och forskningsgenomgång.

Senast uppdaterad - 2022-11-01

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor