Kort om avfallsbranschen

Miljösektorn sysselsätter omkring 70 000 personer, varav cirka 17 000 i avfallshanteringen, cirka en fjärdedel av alla personer inom miljösektorn. Omsättningen var år 2015 cirka 40 miljarder kr och exporten uppgick till 5,1 miljarder kr. Hela miljösektorn omsatte 225 miljarder kr och exporterade för 38 miljarder kr. Exporten utgör 13 procent av hela miljösektorns export. 

Miljösektorn består av flera olika miljöområden, förutom avfallshantering, bland annat luftutsläppskontroll, avloppshantering, mark och grundvatten, miljökonsult, Utbildning/forskning/övervakning, återvunnet material och förnyelsebara energikällor. 

Antalet förvärvsarbetande i branschen har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren, liksom antalet arbetsställen. Omsättningen har dock ökat.


Skriv ut: