Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. 

I år genomförs Europa minskar avfallet-veckan den 19–27 november och temat är textilier. 

Varför textilier?

Textilier är efter mat, bostäder och transporter, den produkt som använder mest råvaror och vatten. Texil har också det femte högsta utsläppen av växthusgaser. 

Det uppskattas att mindre än 1 % av all textil i världen återvinns till nya textilier. Europeiska kommissionen har föreslagit en omfattande EU-strategi för textilier för att möta dessa utmaningar. Bland annat ska textilsorteringen, återanvändningen och återvinningen öka.

Vi kommer snart att publicera faktablad, artiklar, riktlinjer och annat material om temat för att fortsätta kämpa för en värld med mindre avfall. Tack för att du var med på ännu en upplaga!

Registreringen för arrangemang öppnar i september! 


Skriv ut: