Europa minskar avfallet

Europa minskar avfallet för elfte året i rad! Årets tema är Utbildning och kommunikation kring att minska avfallet. Temat fokuserar på informations- och utbildningsinsatser för att väcka allmänhetens intresse på avfallsminimering, samt kommunikationsinsatser för att nå en specifik eller bred målgrupp för att sprida kunskap om hur man bäst kan minska sitt avfall.

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. 

2019 går Europa minskar avfallet av stapeln 16-24 november! 

2018 var fokus Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet.  Runt om i Europa pågick över 14 000 avfallsminskande aktiviteter under veckan.

Läs mer om Europa minskar avfallet


Skriv ut: