Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet”  är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

2017 pågick över 13 400 aktiviteter i hela Europa under veckan. Projektet fortsätter även 2018, då för tionde gången i rad.


Skriv ut: