Europa minskar avfallet

Europa minskar avfallet 2020 kommer att gå av stapeln den 21–29 november och temat kommer att vara osynligt avfall.

Material har tagits fram av det europeiska kansliet, du hittar det här. 

Avfall Sverige kommer också ta fram kompletterande material. Det kommer upp här när det finns klart. Så håll utkik! 

Nu har anmälan till Europa minskar avfallet öppnat! Läs mer och anmäl ett arrangemang här!

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. 

 

 


Skriv ut: