Europa minskar avfallet

Avgifta kretsloppet och förebygg det farliga avfallet!

I november 2018 var det Europa minskar avfallet-veckan. Fokus var Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet.  Runt om i Europa pågick över 14 000 avfallsminskande aktiviteter under veckan. 

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Avfall Sverige tog fram digitalt material till webb, instagram och facebook. Detta material kan alla inom Avfall Sverige fortsätta använda. Temat för materialet är ”Lev lite mindre farligt”. Det är framförallt korta filmer som lyfter farligt avfall som vi använder i vardagen. De tar också upp White Monday och årets julklapp som infaller under den aktuella veckan. Materialet finns på medlemssidorna.

 

 


Skriv ut: