Europa minskar avfallet

Europa minskar avfallet 2020 kommer att gå av stapeln den 21–29 november och temat kommer att vara osynligt avfall.

Material kommer tas fram av det europeiska kansliet och av oss på Avfall Sverige. Det kommer upp här när det finns klart. Så håll utkik! 

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. 

Läs mer om Europa minskar avfallet

 


Skriv ut: