Europa minskar avfallet

Europa minskar avfallet för elfte året i rad! Årets tema är Utbildning och kommunikation kring att minska avfallet. Temat fokuserar på informations- och utbildningsinsatser för att väcka allmänhetens intresse på avfallsminimering, samt kommunikationsinsatser för att nå en specifik eller bred målgrupp för att sprida kunskap om hur man bäst kan minska sitt avfall. Avfall Sveriges fokus blir kring textil. 

Ett skäl till att fokus blir textil är vårt samarbete med Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen, kring deras regeringsuppdrag ”hållbar konsumtion av textilier”, som de drar igång efter semestrarna. Under hösten kommer vi att sprida och använda det material som myndigheterna tagit fram, t ex filmer, bilder, pedagogiska fakta. Så snart vi får materialet från Naturvårdsverket sprider vi det till er.

Syftet med arbetet är att inspirera till olika sätt att kommunicera med och genomföra projekt riktade till medborgarna kring hållbar textilkonsumtion och avfallsförebyggande under hösten. Vi gör detta som en del i Miljönär-kampanjen (även om det blir annat där också) och särskilt under Europa minskar avfallet-veckan. Grundbudskapet handlar om hållbar textilkonsumtion och att minska mängden genom att förlänga livslängden på kläder och också att genom det avgifta kretsloppet.

Höjdpunkten på denna kampanj blir under EMA-veckan med ett inspirationsseminarium den 18 november i Stockholm. Det blir inspirationsföreläsare och föredrag om goda exempel från kommuner runt om i landet som kommer att varvas med möjligheter till dialog. Ett mer detaljerat program kommer efter sommaren. Men; Save the date! 

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. 

2019 går Europa minskar avfallet av stapeln 16-24 november! 

Registeringen för aktiviteter under veckan öppnar i september. Då kommer länk till sidan finnas här. 

2018 var fokus Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet.  Runt om i Europa pågick över 14 000 avfallsminskande aktiviteter under veckan.

Läs mer om Europa minskar avfallet


Skriv ut: