Europa minskar avfallet

Avgifta kretsloppet och förebygg det farliga avfallet!

Den 17 till 25 november är det dags för Europa minskar avfallet. Fokus i år är Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet. 

Avfall Sverige har tagit fram digitalt material till webb, instagram och facebook. Det är material för ett inlägg per dag som lätt kan delas och användas och som också kan användas för annan PR. Detta material kan alla inom Avfall Sverige använda. Temat för materialet är ”Lev lite mindre farligt”. Det är framförallt korta filmer som lyfter farligt avfall som vi använder i vardagen. De tar också upp White Monday och årets julklapp som infaller under den aktuella veckan. Vi kommer till detta koppla inlägg på miljönär.se samt skriva pressmeddelanden som passar ihop med filmernas budskap. Materialet finns på medlemssidorna.

Har ni gjort något eller planerar att göra under veckan som ni vill uppmärksamma? Anmäl det i så fall till Europa minskar avfallet-veckan. Syftet med veckan är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Det enda kravet för att delta är att någon del av aktiviteten sker eller redovisas under veckan.

Registreringen är öppen för årets upplaga. Den är öppen fram till 9 november. Så vet ni vad ni ska göra, registrera redan nu på http://www.ewwr.eu

Om Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.


Skriv ut: