Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet”  är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

2017 pågick över 13 400 aktiviteter i hela Europa under veckan. Projektet fortsätter även 2018, då för tionde gången i rad. Årets datum är 17 till 25 november och temat är förebyggande av farligt avfall. Anmälningsformulär kommer att finnas på ewwr.eu efter sommaren.

Sveriges främsta avfallsminskande aktiviteter under veckan har korats och under våren 2018 tävlar de om titeln Europas bästa i EWWR Awards. 

Sysavs ”Resterkocken” är det ena bidraget som valts ut till att representera Sverige i tävlingen och som gick vidare till final i den europeiska finalen. Resterkocken är en tävling som riktat sig till barn och ungdomar i årskurs 4-9 i södra Skåne och gick ut på att dela sitt bästa matrest-recept som bild, film eller text på resterkocken.se. Tävlingen väckte stort engagemang bland skånska elever.

Sammanlagt 109 recept anmäldes till tävlingen som varade under sex veckor och avslutades under Europa Minskar Avfallet-veckan.

Se Sysavs presentation av tävlingen här.

Det andra svenska bidraget är bjussa.se, en sajt som vänder sig till privatpersoner. Bjussa presenterar sig själva som ”en gratis bortskänkessajt”. Den har cirka 100 000 besök varje månad och 85 procent av det som annonseras ut blir bortskänkt. Bjussa gick dock inte vidare till final.


Skriv ut: