Europa minskar avfallet

Den 16–24 november gick Europa minskar avfallet-veckan av stapeln för elfte året i rad. Temat fokuserade på informations- och utbildningsinsatser för att väcka allmänhetens intresse på avfallsminimering, samt kommunikationsinsatser för att nå en specifik eller bred målgrupp för att sprida kunskap om hur man bäst kan minska sitt avfall. Avfall Sveriges fokus var kring textil. 

I Sverige var det i år 33 arrangemang anmälda. Och vi vet också att det var ännu fler som genomförde arrangemang eller publicerade inlägg på digitala kanaler. Här hittar du exempel på arrangemang under veckan.

I Europa genomfördes totalt 16 570 arrangemang i 30 länder på 25 olika språk!

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. 

Europa minskar avfallet 2020

Europa minskar avfallet 2020 kommer att gå av stapeln den 21–29 november och temat kommer att vara engångsprodukter.

Läs mer om Europa minskar avfallet


Skriv ut: