Europa minskar avfallet

Europa minskar avfallet för elfte året i rad! Årets tema är Utbildning och kommunikation kring att minska avfallet. Temat fokuserar på informations- och utbildningsinsatser för att väcka allmänhetens intresse på avfallsminimering, samt kommunikationsinsatser för att nå en specifik eller bred målgrupp för att sprida kunskap om hur man bäst kan minska sitt avfall. Avfall Sveriges fokus blir kring textil. 

2019 går Europa minskar avfallet av stapeln 16-24 november! 

Registeringen för aktiviteter under veckan är nu öppen! Här kan du registrera din aktivitetTänk på att det inte måste vara ett arrangemang som bara händer under denna vecka. Det räcker att något sker 16–24 november, t ex att ett projekt påannonseras, att ett resultat presenteras etc. Vi hoppas på många arrangemang i Sverige! 

Ett skäl till att Avfall Sveriges fokus blir textil är vårt samarbete med Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen, kring deras regeringsuppdrag ”hållbar konsumtion av textilier”, som de drar igång efter semestrarna. Under hösten kommer vi att sprida och använda det material som myndigheterna tagit fram, t ex filmer, bilder, pedagogiska fakta. Här hittar du materialet.

Syftet med arbetet är att inspirera till olika sätt att kommunicera med och genomföra projekt riktade till medborgarna kring hållbar textilkonsumtion och avfallsförebyggande under hösten. Vi gör detta som en del i Miljönär-kampanjen (även om det blir annat där också) och särskilt under Europa minskar avfallet-veckan. Grundbudskapet handlar om hållbar textilkonsumtion och att minska mängden genom att förlänga livslängden på kläder och också att genom det avgifta kretsloppet.

Höjdpunkten på denna kampanj blir under EMA-veckan med ett inspirationsseminarium den 18 november i Stockholm. Det blir inspirationsföreläsare och föredrag om goda exempel från kommuner runt om i landet som kommer att varvas med möjligheter till dialog. Ett mer detaljerat program kommer under hösten. Men du kan redan nu anmäla dig här!  

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. 

2018 var fokus Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet.  Runt om i Europa pågick över 14 000 avfallsminskande aktiviteter under veckan.

Läs mer om Europa minskar avfallet

Material från EWWR

Faktablad med förslag på arrangemang, en övning, hur man kan kommunicera kring avfallsförebyggande, tips för hur man tar hand om sina kläder

Tryckfil

Webbfil

Infografik över kläders miljöpåverkan

Pdf

Png

#textilsmart

Nu finns materialet för kampanjen #textilsmart ute. Kampanjen genomförs av Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. Avfall Sverige har varit med under kampanjens framtagande. Textilsmart ska öka konsumenters kunskap om varför dagens textilkonsumtion inte är hållbar med tips om hur man kan konsumera mer hållbart och hur man kan förlänga kläders livslängd.

Här hittar du en beskrivning av kampanjen Naturvårdsverkets webbplats

Här hittar du material att ladda ner

Här hittar du webbplatsen riktad till konsumenter

Om konsumentundersökningen och regeringsuppdraget


Skriv ut: