Fakta & statistik

Behandling ABP

Alla anläggningar som rötar eller komposterar animaliska biprodukter ska vara godkända av Jordbruksverket. Även sådana biogasanläggningar som på gårdsnivå enbart rötar naturgödsel behöver således formellt godkännas i varje enskilt fall. Undantag gäller för avloppsreningsverk som tar emot matavfall av kategori 3 där rötresten hanteras i enlighet med miljölagstiftningen.

Lagstiftningen ställer krav på̊ behandling/bearbetning, lokaler och utrustning, bakteriologisk provtagning, egenkontroll, identifiering, fordon och behållare, rengöring, register och handelsdokument. Krav på anläggningar finns beskrivet i Jordbruksverkets skrift ”Biogasanläggning och komposteringsanläggning – krav för godkännande samt krav på verksamheten”.

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor