Gemensamt skyltsystem för avfallssortering

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler. 

Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Olika system och symboler på olika platser gör det svårare att sortera rätt. För Sveriges samtliga kommuner och producenter finns det från och med 1 juli 2020 möjlighet att använda det nya skyltsystemet. 

De bärande principerna är att det ska vara flexibel, men ändå enhetlig, och att det är frivilligt och gratis att använda systemet. Man byter förslagsvis system i hela eller delar av kommunen när man ändå ska byta skyltar. Olika kommuner kommer sannolikt börja använda det vid olika tillfällen, stegvis. 

En projektgrupp, bestående av kommuner och de övriga nordiska avfallsorganisationerna har arbetat fram systemet. En bredare referensgrupp med ytterligare kommuner samt företag, branschorganisationer och företrädare för producenterna, såsom FTI, TMR och El-Kretsen, har också deltagit i arbetet, 

Fördelarna med ett gemensamt skyltsystem är bland annat ökad igenkänning, vilket skapar bättre förutsättningar att sortera avfallet rätt. Att producenter och exportörer använder samma märkning på förpackningar - oavsett i vilket land man befinner sig i - underlättar också både för dem och för konsumenterna.

Systemet är tänkt att kunna användas så väl vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan, som på förpackningar. 

Ladda ner materialet

Utöver symbolerna har vi också tagit fram annat material, såsom en användarmanual med alla symboler, färgkoder och typsnitt, med frågor och svar samt kommunikationsmaterial. Materialet finns för nedladdning på www.sverigesorterar.se.

Varje organisation står själva för tryckkostnader och andra kostnader för att sätta upp skyltarna på återvinningscentraler, förpackningar, sopkärl m.m. 

Översatt material

Skyltarna finns översatta på engelska. Dessa finns att ladda ner på sverigesorterar.se

Utöver detta finns manualen översatt till ryska, franska, kinesiska, nordsamiska, portugisiska, spanska och tyska. I manualerna finns också översättningar på vad symbolerna heter på respektive språk. 

Målet med skyltsystemet

Målet är ett mer hållbart samhälle där alla lätt kan sortera sitt avfall. Bättre förutsättningar för att sortera och återvinna ger stor miljönytta. Avfallshanteringen är och ska vara ett självklart bidrag till ett hållbart samhälle.

Planerar ni för att använda de nya skyltarna? Hör väldigt gärna av er till oss i så fall, så vi kan stötta i arbetet.

Samarbete i Norden

Det nya systemet är utvecklat i samarbete med Avfall Sveriges systerorganisationer i de nordiska länderna. Ursprunget är danskt. Under 2017 lanserade Dansk Affaldsforening ett gemensamt frivilligt så kallat piktogramsystem. Det systemet har fungerat bra där och i dag är 89 av Danmarks 98 kommuner anslutna. Systemet kommer inom kort att tillgängliggöras i hela Norden och har redan börjat användas i Norge och Island, utöver Danmark. Finland ligger i startgroparna. Inte minst producenter uppskattar detta gemensamma initiativ, som gör det möjligt att ha samma piktogram på produkter och förpackningar i hela Norden. 


Skriv ut:

Läs rapport om nordiska skyltsystemet

Till rapporten