Aktuell avfallsstatistik

Avfall Sverige tar varje år fram nationell statistik över hushållsavfall i Sverige. Uppgifterna hämtas från vårt statistiksystem Avfall Web, där kommuner, kommunala bolag och avfallsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och mängder. Statistiken publiceras varje år i rapporten Svensk Avfallshantering (senaste versionen finns i högerspalten). Äldre versioner av Svensk Avfallshantering hittar du här. 

För statistik på kommun- och länsnivå finns rapporten Hushållsavfall i siffror som finns för nedladdning under Rapporter. 

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för avfall. Vartannat år rapporterar Naturvårdsverket Sveriges officiella avfallsstatistik till EU. Den innefattar allt avfall, inklusive hushållsavfall. Den senaste statistiken avser avfallsmängden 2016.

Vill du veta hur Sverige ligger till jämfört med andra länder i Europa finns mer information under Europeisk avfallsstatistik.


    Skriv ut: