Avfall i Europa

486 kg hushållsavfall per invånare producerades inom EU under 2017, visar statistik från Eurostat. 

Andelen materialåtervunnet avfall låg i genomsnitt på 30 procent, 17 procent behandlades genom kompostering eller rötning, 28 procent förbrändes och 24 procent deponerades.

Mest avfall produceras i Danmark, 781 kg per person, medan minst avfall uppkom i Rumänien, 272 kg per invånare. 
De stora skillnaderna i mängden hushåll kan delvis förklaras av olika sätt att rapportera in statistiken.

Eurostats statistik över hushållsavfall publiceras varje år. Viss skillnad mellan länderna kan förekomma gällande vad som ingår i ”Municipal Waste”. 

Källa: Eurostat

Läs mer statistik om hushållsavfall inom EU

Hushållsavfall inom EU 2017, kg per person


Skriv ut: