Avfall i Europa

480 kg hushållsavfall per invånare producerades inom EU under 2016, visar färsk statistik från Eurostat. Jämfört med 2002 har avfallsmängderna minskat med 9 procent.

47 procent av hushållsavfallet material­återvanns eller komposterades. 30 procent förbrändes och 25 procent deponerades. Fyra länder rapporterar mer än 50 procents återvinning: Tyskland, Österrike, Belgien, Nederländerna samt Italien. Sverige landar på jämt 50 procent återvinning.

Mest avfall produceras i Danmark, 777 kg per person, medan minst avfall uppkom i Rumänien, 261 kg per invånare. 
De stora skillnaderna i mängden hushåll kan delvis förklaras av olika sätt att rapportera in statistiken.

2014 uppkom 475 kg hushållsavfall per invånare i EU:s 28 medlemsstater. I hela EU stod då avfallsförbränning för 27 procent och materialåtervinning inklusive biologisk behandling för 45 procent. Resten, 28 procent, deponerades.

Eurostats statistik över hushållsavfall publiceras varje år.Viss skillnad mellan länderna kan förekomma gällande vad som ingår i ”Municipal Waste”. De svenska siffrorna är likställda med den svenska miljöbalksdefinitionen (MB 15.2) ”hushållsavfall samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”.

Källa: Eurostat

Läs mer statistik om hushållsavfall inom EU

Hushållsavfall inom EU 2005 och 2016, kg per person


Skriv ut: