Avfall i Europa

I EU:s 28 medlemsstater uppkom 475 kg hushållsavfall per invånare under 2014.

I hela EU stod avfallsförbränning för 27 procent och materialåtervinning inklusive biologisk behandling för 45 procent. Resten, 28 procent, deponerades.

Eurostats statistik över hushållsavfall publiceras varje år.Viss skillnad mellan länderna kan förekomma gällande vad som ingår i ”Municipal Waste”. De svenska siffrorna är likställda med den svenska miljöbalksdefinitionen (MB 15.2) ”hushållsavfall samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”.

Källa: Eurostat


Skriv ut: