Synliga föroreningar i biogödsel

Styrgruppen för Certifierad återvinning har tagit fram en ny beräkningsmall​​​​​​​ som gäller från och med år 2020 för att utvärdera en möjlig riskbaserad analysfrekvens av synliga föroreningar. För att överföra data till nya beräkningsmallen, följ instruktionen beskrivet här. Beroende på tidigare analysresultat kommer anläggningarna med denna mall att kunna ta reda på sina möjligheter för utglesning av analyserna från 12 st analyser/år till 6 eller 4 st analyser/år.

Beräkningsmallen går att använda när minst 12 stycken analyser har gjorts. En formell ansökan om en lägre analysfrekvens skickas till sekretariatet.

Bakgrund

Under hösten 2012 uppmärksammades frågan kring förekomsten av synliga föroreningar i certifierad biogödsel, något som styrgruppen för Certifierad återvinning sedan dess har lagt fokus på. Styrgruppen har tagit fram en handlingsplan för att arbeta vidare med synliga föroreningar och dess förekomst i certifierad biogödsel. Handlingsplanen har varit ett levande dokument under flera år och har stöttat det aktiva arbetet med frågan. Huvudresultaten av arbetet är att:

  • en ny analysmetod för synliga föroreningar har tagits fram, där förekomsten av synliga föroreningar mäts som yta istället för som vikt. Den nya metoden implementeras på de certifierade biogasanläggningarna under 2016-2017.
  • gränsvärdet för synliga föroreningar har skärpts i flera omgångar och gränsvärdet har halverats från och med 2020-01-01.

Detaljer kring kraven på synliga föroreningar, analysmetoder och mätfrekvens finns i certifieringsreglerna. Handlingsplanen har avslutats. Här kan du ladda ner slutversionen 2015-09-10.

Vill du veta mer om frågeställningen eller aktiviteterna i handlingsplanen vänligen kontakta Caroline Steinwig på Avfall Sveriges kansli. 


Skriv ut: