2022:12/Öka avsättningen av återbruksmaterial

  • Författare: Gunnar Fredriksson Miljöutredningar med stöd av Martin Ström, Atrax
  • Pris: 300

Avfall Sverige har uppmärksammat att många kommuner efterfrågar sätt att få avsättning för så mycket som möjligt av de produkter och avfall som samlas in för återbruk/återanvändning, det vill säga att det man samlar in faktiskt blir återbrukat och inte behöver återgå till lägre steg i avfallshierarkin såsom materialåtervinning eller energiåtervinning.

Syftet med rapporten är stödja kommunala återbruksverksamheter i att öka sin avsättning av återbruksmaterial och minska mängden rejekt. Projektet är finansierat med bidrag från Avfall Sveriges utvecklingssatsning och har bedrivits mellan december 2021 till och med april 2022. Kontaktperson på Avfall Sverige har Camilla Nilsson varit. Rapporten har tagits fram av konsulten Gunnar Fredriksson i samarbete med miljöekonomen Martin Ström på Atrax.

Rapporten vänder sig i första hand till de kommuner som nyligen har börjat samla in material för återanvändning. Förhoppningsvis är rapporten också värdefull för de kommuner som redan jobbar med återbruk, men vill hitta sätt att öka avsättningen.

Utgångspunkten är att det finns en potential för ökad återanvändning av det som idag samlas in för återvinning vid återvinningscentralerna. En ökad återanvändning är en prioriterad åtgärd enligt både nationella mål och FN:s mål, och innebär generellt en minskad miljöpåverkan.

Rapporten är avgränsad till momentet att hitta avsättning för det som samlas in. Men grunden för att lyckas avsätta material är att först lyckas samla in det. I rapporten finns därför några grundläggande punkter om insamling av återbruksmaterial.

Med avsättningen menar vi att man lyckas matcha återbruksmaterialet med en mottagare. Det kan vara en köpare men också någon som får återbruksmaterialet till skänks. Målet med rapporten är att flytta behandlingen så högt upp i avfallshierarkin som möjligt och inte att lyckas sälja produkterna eller materialet med vinst, även om det kan bli en bieffekt. I rapporten görs iakttagelsen att avsättningen idag ofta begränsas till det återbruksmaterial som genererar en tillräcklig vinst för att motivera försäljningsverksamhet. Avsättningen kan ökas om åtgärder vidtas för att hitta avsättning för det återbruksmaterial som kan säljas men med mindre eller ingen vinst.

Vi ger de generella tipsen att:

  • Öka kunskapen om de varor och material som ska avsättas.
  • Söka breda samarbeten - ett stort antal aktörer kan hjälpa till att hitta avsättning.
  • Anpassa lösningen till er kommuns möjligheter.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Avfall Sverige har uppmärksammat att många kommuner efterfrågar sätt att få avsättning för så mycket som möjligt av de produkter och avfall som samlas in för återbruk/återanvändning, det vill säga att det man samlar in faktiskt blir återbrukat och inte behöver återgå till lägre steg i avfallshierarkin såsom materialåtervinning eller energiåtervinning.

Syftet med rapporten är stödja kommunala återbruksverksamheter i att öka sin avsättning av återbruksmaterial och minska mängden rejekt. Projektet är finansierat med bidrag från Avfall Sveriges utvecklingssatsning och har bedrivits mellan december 2021 till och med april 2022. Kontaktperson på Avfall Sverige har Camilla Nilsson varit. Rapporten har tagits fram av konsulten Gunnar Fredriksson i samarbete med miljöekonomen Martin Ström på Atrax.

Rapporten vänder sig i första hand till de kommuner som nyligen har börjat samla in material för återanvändning. Förhoppningsvis är rapporten också värdefull för de kommuner som redan jobbar med återbruk, men vill hitta sätt att öka avsättningen.

Utgångspunkten är att det finns en potential för ökad återanvändning av det som idag samlas in för återvinning vid återvinningscentralerna. En ökad återanvändning är en prioriterad åtgärd enligt både nationella mål och FN:s mål, och innebär generellt en minskad miljöpåverkan.

Rapporten är avgränsad till momentet att hitta avsättning för det som samlas in. Men grunden för att lyckas avsätta material är att först lyckas samla in det. I rapporten finns därför några grundläggande punkter om insamling av återbruksmaterial.

Med avsättningen menar vi att man lyckas matcha återbruksmaterialet med en mottagare. Det kan vara en köpare men också någon som får återbruksmaterialet till skänks. Målet med rapporten är att flytta behandlingen så högt upp i avfallshierarkin som möjligt och inte att lyckas sälja produkterna eller materialet med vinst, även om det kan bli en bieffekt. I rapporten görs iakttagelsen att avsättningen idag ofta begränsas till det återbruksmaterial som genererar en tillräcklig vinst för att motivera försäljningsverksamhet. Avsättningen kan ökas om åtgärder vidtas för att hitta avsättning för det återbruksmaterial som kan säljas men med mindre eller ingen vinst.

Vi ger de generella tipsen att:

  • Öka kunskapen om de varor och material som ska avsättas.
  • Söka breda samarbeten - ett stort antal aktörer kan hjälpa till att hitta avsättning.
  • Anpassa lösningen till er kommuns möjligheter.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".