För medlemmar

Mallar för upphandling kring returpapper

Senast uppdaterad - 2023-02-06

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp