För medlemmar

Handboken om hushållens farliga avfall

Avfall Sveriges handbok om hushållens farliga avfall finns nu tillgänglig i en tredje utgåva! Handboken har nu bland annat nya sorteringsgrupper för poolkemikalier och litiumbatterier och är kompletterad med regler för transport av farligt avfall som farligt gods, inklusive förslag till UN-nummer för varje avfallsslag.

Handboken är tryckt i ett litet tåligt format som passar utmärkt i fickan på arbetskläderna. 
Handboken har funnits sedan 2005 och tredje utgåvan släpptes våren 2021.

Handboken är ett praktiskt hjälpmedel vid mottagning, identifiering, sortering och riskbedömning av farligt avfall från hushåll. Den kan användas både i förebyggande syfte och under pågående sorteringsarbete. 

Handboken utgör också basen i Avfall Sveriges kurs ”Hantering av hushållens farliga avfall på ÅVC”, och alla som går kursen får en handbok att ta med hem.

Handboken kostar 80 kr styck, exklusive porto och moms. Beställ handboken genom att mejla info@avfallsverige.se och ange antal exemplar, postadress och fakturaadress.

Senast uppdaterad - 2022-06-16