För medlemmar

Mall för upphandling av containrar på återvinningscentraler

Mallen är en bilaga till rapport 2021:19 Containrar på ÅVC – och vad man bör tänka på vid upphandling, underhåll och besiktning. Till rapporten finns även andra bilagor tillgängliga för medlemmar. Dessa laddas ner på rapportsidan.

Mallar för nedladdning

Senast uppdaterad - 2022-08-12