För medlemmar

Handbok för avfallsutrymmen

Handboken för avfallsutrymmen innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö med mera. Denna skrift är en uppdatering av Avfall Sveriges tidigare Handbok för Avfallsutrymmen från 2018 som i sin tur var en uppdatering från 2009. Aktuell lagstiftning och erfarenheter från avfallsbranschen ligger till grund för råden och anvisningarna. I rapporten har hänsyn tagits både till arbetsmiljön för renhållningsarbetare och tillgängligheten för boende. Insamlingsteknik, fordon och insamlingsbehållare gås grundligt igenom. Handboken är rikligt illustrerad med foton och skisser. Handboken vänder sig till en rad samhällsaktörer: Avfallsansvariga, stads- och byggnadsplanerare, fastighetsägare och arkitekter.

Sammanfattning av genomförda ändringar i handboken:

Till handboken finns också ett PM som beskriver metod, resultat och rekommendationer för den uppdaterade dimensioneringen i handboken. Svenskarnas konsumtionsvanor har ändrats, vilket medfört förändring av mängder i de olika avfallsfraktionerna. Bland annat har e-handeln ökat, och med detta även mängden avfall från emballage. Mängden returpapper har i stället minskat i takt med ökad digitalisering. PM:et innehåller en omvärldsbevakning av riktlinjer från kommuner och kommunala bolag, erfarenheter från bostadsorganisationer samt en nordisk utblick. PM:et vänder sig till personer som vill ha insyn i hur de nya rekommendationerna för dimensionering har tagits fram.

Ladda ner handbok, PM, Illustrationer och foton

Texterna, illustrationerna och fotona får användas av berörda aktörer. Uppge källa: Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige 2023)

Senast uppdaterad - 2023-12-05

Jon Djerf

KONTAKT

Jon Djerf

Rådgivare för materialåtervinning, insamling och transport