För medlemmar

Handbok för avfallsutrymmen

Handboken för avfallsutrymmen innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö med mera. Denna skrift är en uppdatering av Avfall Sveriges tidigare Handbok för Avfallsutrymmen från 2009. Den nya handboken är en uppdatering, men innehåller också nya delar, framförallt regulativa förtydligande. Handboken vänder sig till en rad samhällsaktörer: Avfallsansvariga, stads- och byggnadsplanerare, fastighetsägare och arkitekter.

Aktuell lagstiftning och erfarenheter från avfallsbranschen ligger till grund för råden och anvisningarna. I rapporten har hänsyn tagits både till arbetsmiljön för renhållningsarbetare och tillgängligheten för boende. Insamlingsteknik, fordon och insamlingsbehållare gås grundligt igenom liksom lagstiftning. Handboken är rikligt illustrerad med foton och skisser.

Dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen för lägenheter, förskolor, skolor, äldreboende, kontor

Avfall Sverige har också tagit fram en dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen i Excel för att kunna beräkna behovet av yta och kärl vid sortering av matavfall, restavfall, förpackningar av plast, papper, metall och glas samt returpapper. Dimensioneringsmodellen går att använda för lägenheter, förskolor, skolor, äldreboende och kontor. En användarmanual finns framtagen för att vägleda i hur modellen ska användas. Du hittar rapporten och modellen här.

Senast uppdaterad - 2022-09-04

Jon Djerf

KONTAKT

Jon Djerf

Rådgivare för materialåtervinning, insamling och transport