För medlemmar

Handbok i resurssmart materialanvändning i kommunen

Avfall Sveriges vision, ”Det finns inget avfall”, pekar tydligt ut riktningen för vårt gemensamma arbete. Det är en rejäl utmaning och vi behöver många olika verktyg på vägen mot visionen.

Metoden som presenteras i den här rapporten är ett verktyg för att nå ett steg närmare vår vision. Den bygger på erfarenheter från genomförda projekt för att förebygga avfall och riktar sig främst till kommunal verksamhet, men det är vår förhoppning att många andra också ska finna den intressant. Den kan användas i sin helhet eller genom att välja olika delar, utifrån egna förutsättningar. Ambitionen är att metoden ska ge inspiration och vägledning till ett aktivt arbete att förebygga avfall inom en verksamhet – och på köpet utveckla verksamheten på flera sätt.

Detta är en reviderad version av metoden. Den har fyllts på och justerats utifrån erfarenheter som har gjorts sedan den första versionen togs fram 2017. Arbetet med att ta fram och revidera metoden har genomförts av Maria Larsson, Marla Miljödialog AB, och finansierats av Avfall Sveriges utvecklingssatsning.

Senast uppdaterad - 2023-03-08