För medlemmar

Handbok i säkrare återbruk – hälsorisker och varningstecken

När kommunen eller andra återbruksaktörer samlar in produkter för återbruk kommer ofta frågan kring säkerhet upp – borde man verkligen sälja gamla lampor, leksaker och sängar? Därför har Avfall Sverige tagit fram denna handbok i ämnet.

Stockholms Stad släppte under tiden handboken skrevs en vägledning om giftfri begagnathandel, riktad till second hand-butiker. Avfall Sveriges handbok har framför allt kommunernas återbruk som målgrupp, den handlar om fler aspekter på säkerhet än kemikalier och går mer in i detalj. Förhoppningen är de två satsningarna ska kunna komplettera varandra. Givetvis kan denna handbok även vara hjälpsam för andra second hand-aktörer och privatpersoner.

Handbok i säkrare återbruk – hälsorisker och varningstecken

Senast uppdaterad - 2023-01-19

Camilla Nilsson

KONTAKT

Camilla Nilsson

Rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall och elavfall