För medlemmar

Upphandling av städning och underhåll av återvinningsstationer

Denna mall har tagits fram för att underlätta för kommuner som vill upphandla städning och underhåll av återvinningsstationer separat. Städning kan också inkluderas i upphandlingsentreprenad för insamling från ÅVS. Mallen är utformad med utgångspunkt i att upphandlingen avser ett kontrakt, inte ett ramavtal. Skälet till det är att en stor del av ersättningen enligt avtalet är fast. För det fall kommunen i det enskilda fallet uppskattar att den rörliga delen av ersättningen enligt avtalet kommer att vara större än den fasta avser upphandlingen emellertid ett ramavtal. Mallen behöver då omarbetas och anpassas, exempelvis genom att avtalstiden förkortas och att en takvolym anges.

Senast uppdaterad - 2023-04-20