För medlemmar

Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att auktorisera entreprenörer för insamling från förpackningsavlämnare genom fastighetsnära insamling. Det kan vara en lösning för de kommuner som avser att möjliggöra fortsatt insamling från flerbostadshus när kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall den 1 januari 2024.

Texterna i mallen har tagits fram av advokat Hanna Lundqvist vid Advokatfirman Lindahl. Avstämning har gjorts med representanter från kommuner och kommunala bolag.

Senast uppdaterad - 2023-08-08

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp