För medlemmar

Nätverksträff för avfallsingenjörer

26-27 april 2023 i Jönköping
Tema: förpackningsinsamling med fokus på avfallsutrymmen och rådgivning till fastighetsägare. 
Mer info om anmälan kommer senare.
Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp