Avfallsindex för insamling och förbränning

Avfallsindex används i många olika sammanhang, till exempel i entreprenadavtal. Det är viktigt att det index som används speglar utvecklingen av de kostnader som man vill ha täckning för. Olika avfallsindex räknar in olika parametrar och viktar dem på olika sätt.

Ett index i det enskilda fallet är alltid en schablon. Det kan alltså inte ge någon fullgod ersättning för entreprenörens egna priskalkyler. Däremot kan ett index med rätt användning ge en tillräckligt god uppskattning, så att båda parter blir nöjda med avtalet.

Välj rätt avfallsindex

Om man beslutat att avtalet ska indexregleras är det viktigt att tänka igenom vilka ersättningar som ska beröras av indexregleringen. Därefter kan man bestämma vilket eller vilka avfallsindex som bäst motsvarar dessa ersättningar. Det kan variera beroende på vilka åtaganden entreprenören har. Man ska också bestämma hur ofta avstämningen ska ske. Om man väljer en lång avstämningsperiod är det troligt att entreprenören kommer att kompensera sig för osäkerheten vid anbudsgivningen. Allt ovanstående måste framgå av förfrågningsunderlaget vid upphandlingen.

Avfallsindex för insamling

Sedan januari 2012 finns nya indexserier för avfallsinsamling. Indexserien, som förkortas A12, finns i tre varianter:

  • A12:1 Insamling av hushållsavfall
  • A12:2 Insamling med specialfordon
  • A12:3 Slamtömning

Avfallsindex för förbränning

Avfallsindex för förbränning, A11:F, kan användas för att justera priser i avtal rörande behandling av avfall med energiåtervinning. Detta index tas fram halvårsvis i januari respektive juli. Bastidpunkt är januari 2011.

Avfallsindex har tagits fram av SCB på uppdrag av Avfall Sverige.

Prenumerera på Avfallsindex

Avfall Sverige tillhandahåller varje månad (ej juli) IndexpressAvfall via e-post till de som valt att teckna en prenumeration. Prenumerationen kostar 550 kr per år för Avfall Sveriges medlemmar och 700 kr för övriga. Avfallsindex läggs ut med några månaders fördröjning på hemsidan. I IndexpressAvfall ingår Avfallsindex (A12), Förbränningsindex (A11:F) och Lastbilsindex (bl.a T08SÅ14 och T16SÅE3). Önskar du beställa prenumeration kontakta Marie Umark, marie.umark@remove-this.avfallsverige.remove-this.se​​​​​​​

 


Skriv ut: