Avfallsindex för insamling och förbränning

Avfallsindex används i många olika sammanhang, till exempel i entreprenadavtal. Det är viktigt att det index som används speglar utvecklingen av de kostnader som man vill ha täckning för. Olika avfallsindex räknar in olika parametrar och viktar dem på olika sätt.

Ett index i det enskilda fallet är alltid en schablon. Det kan alltså inte ge någon fullgod ersättning för entreprenörens egna priskalkyler. Däremot kan ett index med rätt användning ge en tillräckligt god uppskattning, så att båda parter blir nöjda med avtalet.

Välj rätt avfallsindex

Om man beslutat att avtalet ska indexregleras är det viktigt att tänka igenom vilka ersättningar som ska beröras av indexregleringen. Därefter kan man bestämma vilket eller vilka avfallsindex som bäst motsvarar dessa ersättningar. Det kan variera beroende på vilka åtaganden entreprenören har. Man ska också bestämma hur ofta avstämningen ska ske. Om man väljer en lång avstämningsperiod är det troligt att entreprenören kommer att kompensera sig för osäkerheten vid anbudsgivningen. Allt ovanstående måste framgå av förfrågningsunderlaget vid upphandlingen.

Avfallsindex för insamling

Sedan januari 2012 finns indexserien A12 för avfallsinsamling i tre varianter:

  • A12:1 Insamling av hushållsavfall
  • A12:2 Insamling med specialfordon
  • A12:3 Slamtömning

Varje serie finns både inklusive och exklusive diesel (MD respektive ED).

Avfallsindex för förbränning

Avfallsindex för förbränning, A11:F, kan användas för att justera priser i avtal rörande behandling av avfall med energiåtervinning. Detta index tas fram halvårsvis i januari respektive juli. Bastidpunkt är januari 2011.
Alla avfallsindex tas fram av SCB på uppdrag av Avfall Sverige.

Ny indexportal

Avfall Sverige har tillsammans med Sveriges Åkeriföretag utvecklat en ny indexportal för hantering av transport- och avfallsindex. Via portalen kommer du som prenumerant åt avfallsindex - när och hur ofta du vill. Här finns funktioner som hjälper dig att räkna ut förändring, påverkan på pris samt hur stor andel av en ersättning till en entreprenör som förväntas motsvara entreprenörens kostnad för drivmedel. Det finns också en funktion som hjälper dig att kombinera flera index och räkna ut den sammanlagda förändringen. 

Prenumerera på Avfallsindex

I mars 2021 upphörde utskicken av IndexpressAvfall via mail. Istället hänvisas du som vill prenumerera på index till den nya indexportalen: 
https://transportindex.se/Avfallsindex

Prenumeration kan tecknas via tre olika typer av abonnemang beroende på hur många användarlicenser din organisation behöver:

  • Avfallsindex Bas för 1 användare (pris medlem 700 kr/år)
  • Avfallsindex Medium för upp till 5 användare (pris medlem 2 500 kr/år)
  • Avfallsindex Large för upp till 10 användare (pris medlem 4 000 kr/år)

Den person som ska stå för prenumerationen och vara kontaktperson måste gå in och registrera kommunen/företaget via länken ovan. 

När du registrerat dig får du ett mail med ett lösenord som du kan använda för att logga in på portalen tillsammans med ditt användarnamn som är din e-postadress. På Mina sidor kan du byta lösenord samt lägga till fler användare (om du valt Medium eller Large). 

I prenumerationen ingår Avfallsindex (A12), Avfallsindex för förbränning (A11:F), Partigods (T08SÅ14), Blandade lokala och regionala transporter (T16SÅE3) och RME-index (K19SÅ0920).

Om du har frågor eller behöver hjälp med inloggning skicka i första hand ett mail till avfallsindex@avfallsverige.se 

Avfallsindex läggs ut med några månaders fördröjning på hemsidan. 


Skriv ut: