Ansökan om nya substrat, tillsatsmedel och processhjälpmedel

Styrgruppen för Certifierad återvinning beslutar om ansökningar gällande nya substrat, tillsats- och processhjälpmedel. De substrat och tillsats-/processhjälpmedel som är godkända att ta in i en certifierad anläggning finns angivna i bilaga 1 till certifieringsreglerna för biogödsel och kompost (SPCR 120 och SPCR 152).

Ansökan om godkännande för att få ta in nya substrat, tillsats- och processhjälpmedel görs genom att fylla i Certifierad återvinnings ansökningsformulär. Inkomna ansökningar behandlas så snabbt som möjligt av en beredningsgrupp, dock minst fyra gånger per år i samband med ordinarie styrgruppsmöten.

Om substratet redan finns på positivlistan alternativt har behandlats tidigare har beredningsgruppen som ambition att behandla en nyinkommen ansökan inom två arbetsveckor. Alla ansökningar om nya substrat som kräver utredning skickas vidare till styrgruppen för beslut på kommande styrgruppsmöte. För att en ansökan ska behandlas på kommande styrgruppsmöte krävs att den är styrgruppen tillhanda senast två veckor innan mötet. Om det är mer än två månader till kommande styrgruppsmöte kallas styrgruppen till ett extrainsatt möte för att diskutera ansökan.

Beredningsgruppens/styrgruppens beslut på ansökan gäller tillsvidare. Om det inkommer ny information om substratet, tillsats- eller processhjälpmedlet kan beslutet komma att ändras.

Ansökningsformulär med instruktioner beställs från sekretariatet för Certifierad återvinning via mail.

Ansökningsformuläret uppdateras kontinuerligt, kontakta därför alltid handläggaren inför en ny ansökan så att den senaste versionen används.


Skriv ut: