Ansökan om nya substrat, tillsatsmedel och processhjälpmedel

Styrgruppen för Certifierad återvinning beslutar om ansökningar gällande nya substrat, tillsats- och processhjälpmedel. De substrat och tillsats-/processhjälpmedel som är godkända att ta in i en certifierad anläggning finns angivna i bilaga 1 till certifieringsreglerna för biogödsel och kompost (SPCR 120 och SPCR 152).

Ansökan om godkännande för att få ta in nya substrat, tillsats- och processhjälpmedel görs genom att fylla i Certifierad återvinnings ansökningsformulär. Inkomna ansökningar bedöms av en beredningsgrupp inför beslut av styrgruppen. Beslut fattas av styrgruppen så snabbt som möjligt, dock minst fyra gånger per år i samband med ordinarie styrgruppsmöten.

Styrgruppens beslut på ansökan gäller tillsvidare. Om det inkommer ny information om substratet, tillsats- eller processhjälpmedlet kan beslutet komma att ändras.

Ansökningsformulär med instruktioner beställs från sekretariatet för Certifierad återvinning via mail.

Ansökningsformuläret uppdateras kontinuerligt, kontakta därför alltid handläggaren inför en ny ansökan så att den senaste versionen används.


Skriv ut: